Door Dieuwke van Bekkum

Wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Zo wordt onder meer de volgende zaken aangepast:

  • de transitievergoeding;
  • de ketenregeling;
  • WW-premie;
  • wijzigingen salarisstrook.

Webinar WAB 
De WAB naleven met behulp van Exact


Uw cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat u cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze Cookiepagina.WAB-checklist voor werkgevers
Wat u voor 1 januari moet doen:

  • Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
  • Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
  • Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk
  • Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
  • Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag

Dit en meer informatie over de WAB vindt u op de website van de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/plannen-kabinet-voor-meer-balans-tussen-vast-werk-en-flexwerk

Loonaangifte wijzigt vanaf 2020

Door de wetswijziging wijzigt voor werkgevers de loonaangifte per 1 januari 2020 op een aantal aspecten. Voor meer informatie over de loonaangifte zie de website van de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/
Er zijn geen berichten om weer te geven.