7 oktober 2021

 Met Exact Purchase to Pay automatiseer je de inkoopprocessen voor contractmanagement, factuurverwerking en bestellingen. Door deze processen in één pakket onder te brengen sluiten ze naadloos op elkaar aan en geven jou de efficiëntie en inzicht die je nodigt hebt. In dit webinar laten we je de toegevoegde waarde en mogelijkheden van Exact Purchase to Pay zien. 

Dag: dinsdag 7 oktober
Tijd: 10:00 tot 11:00 uur
Plaats: remote via Go2Webinar

Schrijf je via deze link -direct in voor het Webinar (let op: je wordt doorgestuurd naar een formulier in Go2Webinar). 

Programma

  1. - Introductie Exact Purchase to Pay (P2P)
  2. - Voordelen van de P2P
  3. - Demonstratie van de software
  4. - Mogelijkheid tot het stellen van vragen

 

Praktische informatie

Go2Webinar: Nadat je bent ingeschreven voor het webinar krijg je een automatische bevestiging van Go2Webinar over je inschrijving, in deze mail vind je ook de link die je kunt gebruiken om aan het webinar deel te nemen. Deze wordt één week en één dag voor het webinar nogmaals verzonden.

Het webinar wordt opgenomen. Mocht je op deze datum niet kunnen, schrijf je dan alsnog in om het webinar achteraf te ontvangen.