Tot wanneer loopt mijn licentie van Exact Software?

U kunt heel gemakkelijk zelf checken tot wanneer uw licentie van Exact Software loopt. Lees hier hoe u dat kunt doen voor Exact Globe Next, Exact Synergy Enterprise en Exact Financials.

Exact Globe Next
Via het menupad [☰ > Over > Licentie] (product update 411 en nieuwer), [E > Over > Licentie] (product update 409 en 410) of [Help > Over > Licentie] (product update 408 en ouder) kunt u de verloopdatum van uw licentie van Exact Globe Next per administratie controleren.

Exact Synergy Enterprise
Via het menupad [Modules > Systeem > Inrichting > Licentie > Info] kunt u de verloopdatum van uw Exact Synergy Enterprise licentie controleren.

Let op: Maakt u gebruik van ELIS Integratie? Controleer dan ook uw ELIS licentie. In dit document vindt u meer informatie over het bijwerken van deze licentie.

Exact Financials
Via het menupad [Menu > Systeem > Inrichting > Licentievoucher >  Onderhoud] kunt u de verloopdatum van uw Exact Financials Enterprise licentie controleren. Maakt u gebruik van de client? Volg dan het menupad [Menu > Inrichting > Licentie > Onderhoud].

Hebben wij uw vraag over de licentie van Exact Software nog niet voldoende beantwoord? Neem dan contact op met onze support afdeling via het Support nummer 0800 23 84 743 of u kunt een mail sturen naar support@advisie.nl.