Advisie is nauw verweven met de samenleving en vind het belangrijk om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen.  Om de MVO-activiteiten van Advisie vorm te geven en op de naleving hiervan toe te zien, is een autonome stichting opgericht; de Advisie Foundation.

De missie van Advisie Foundation is het leveren van een positieve bijdrage aan mens en natuur. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen omvat alle activiteiten waarmee een onderneming vrijwillig een bijdrage levert aan de maatschappij. Dat houdt in dat Advisie geld, middelen of mensen ter beschikking stelt aan de lokale gemeenschap waarin zij actief is. Het uitgangspunt voor de maatschappelijke betrokkenheid is het versterken van mensen die om diverse redenen minder kansen hebben in de maatschappij. Dit doen we door medewerkers te stimuleren om zich actief en vrijwillig in te zetten voor de maatschappij en het leveren van financiële steun aan maatschappelijke projecten. Om de twee jaar kiezen wij drie goede doelen waar wij ons voor inzetten.

De Advisie Foundation heeft een aantal focus gebieden:

  • Maatschappelijk bewust ondernemen
  • Milieu bewust ondernemen
  • Fondswerving voor het financieel ondersteunen van diverse lokale en regionale initiatieven

Onze medewerkers en vrijwilligerswerk

In het personeelsbeleid van Advisie is vastgelegd dat medewerkers jaarlijks een dagdeel vrijwilligersverlof kunnen krijgen, om deel te nemen aan een door de Advisie Foundation geselecteerd project. Medewerkers maken van deze mogelijkheid gebruik door bijvoorbeeld:

  • een maatschappelijke teamactiviteit met de afdeling te organiseren
  • een activiteit te organiseren om geld in te zamelen voor een jongerencentrum
  • een uitje te organiseren met ouderen of verstandelijk en/of lichamelijk beperkten

Advisie Foundation steunt de volgende goede doelen: