Hoe kunnen wij beter inzicht krijgen in de contracten die wij hebben met onze leveranciers?

De transitie in de langdurige zorg is in volle gang. Doordat de financiering nu anders is geregeld ontkomt u er niet aan uw interne processen aan te passen. Wij bieden één totaal oplossing waarmee u al uw processen geïntegreerd bij kunt houden. Zo ook contracten die u heeft met uw leveranciers en andere relaties. Door contracten op relatieniveau vast te leggen in een centraal Customer Relationship Management (CRM) systeem kan iedereen uit de organisatie (die daartoe bevoegd is) de gemaakte afspraken inzien. Daarnaast kunnen conversaties worden geregistreerd, zo heeft u altijd inzichtelijk wie welke afspraken heeft gemaakt. Naast afspraken en contracten kunnen ook leveringsvoorwaarden, doorlooptijden en prijzen worden vastgelegd. U kunt u dus snel en gemakkelijk werken door centrale opslag van relatie- en leverancier gegevens. Lees meer over het stroomlijnen van processen