Door Jet van der Wal
8 minuten

In het productieproces zijn afval, uitval en restmateriaal onvermijdelijke effecten op de materiaal- en proceskosten. Met deze 5 tips over goede planning en doordachte maatregelen kunt u de gevolgen van deze effecten verminderen. Maar eerst, wat verstaan we dan onder afval en uitval?

Afval

Afval is het materiaal dat overblijft uit het productieproces. Bijvoorbeeld aangebroken en niet volledig gebruikte flacons, beschadigde verpakkingsmaterialen of te ruim uitgegeven onderdelen.

Uitval

We spreken van uitval als het gemaakte product niet voldoet aan de specificaties. Soms zijn deze producten wel herbruikbaar, zodat ze alsnog voldoen en bruikbaar zijn voor iets anders. We spreken van restmateriaal als het productieproces een bijproduct oplevert, zoals chemisch afval of schrapmateriaal.

Benieuwd hoe u afval en restmateriaal reduceert?
Hier volgen de 5 tips:

01   Maak een afvalplan
Leg vooraf vast wat de verwachte hoeveelheid afval is. Hierdoor krijgt u een beter beeld van de berekende kostprijs van een product. Dit scheelt in hoge kosten van het materiaalgebruik. Bovendien kunt u beter sturen op vragen als: kan ik met de juiste maatregelen de hoeveelheid afval reduceren? Een goede manier om het afval te plannen is het bijhouden van het afvalpercentage in de stuklijst.

02   Investeer in training
Mensen maken fouten, maar met de juiste training, kennis en kunde kunt u wel enkele zaken voorkomen of verminderen. Voorkom bijvoorbeeld excessief materiaalgebruik (producten laten vallen), onbedachtzaamheid of foutief gebruik van machines, door de juiste training aan de medewerkers te geven. Zorg ook dat iedereen zich bewust is van de kosten en de kwaliteit en let erop dat men zich verantwoordelijk voelt voor zijn- of haar taken.

03   Verpakking en product sluiten aan
Het verminderen van afval begint al in de ontwerpfase. Namelijk, is het product gemakkelijk te assembleren en te verpakken? Hebben de machines genoeg capaciteit voor de seriegrootte? Moet er opvulmateriaal in de verpakking of is het passend? Is de verpakking van hersluitbaar materiaal? Kortom, de samenwerking tussen de ontwerpers en de productiemedewerkers is essentieel!

04   Grijpvoorraad
Door goedkope en veelgebruikte materialen op de werkvloer op te slaan als ‘grijpvoorraad’, bevordert u dat medewerkers zoveel materiaal pakken als nodig is, in plaats van de geplande hoeveelheid. Als er dan 20 doosjes waren ingeschat, maar er bleken er maar 12 nodig, kunnen de overgebleven 8 doosjes terug bij de grijpvoorraad. Houd dit wel bij in de voorraadlijst want misgrijpen kost tijd.

05   Registreer materiaalverbruik
Wanneer je overgebleven waardevolle materialen retourneert aan het magazijn en dit goed registreert, dan heeft u goed inzicht in het werkelijke materiaalverbruik versus het geplande afval. Dit stuurgetal kunt u gebruiken in uw optimalisatie-initiatieven. Met dit getal kunt u ook uw afval percentage van tijd tot tijd herzien.

Met deze 5 tips kunt u het afval in uw productieproces verminderen. In uw ERP-systeem legt u alles netjes vast voor een helder overzicht. Het verkleinen van de afvalberg zal dan snel toenemen! Lees op de pagina oplossingen voor uw ERP meer over de mogelijkheden. Uiteraard beantwoord onze adviseur Ron Vijg ook graag al uw vragen.