Projectmatige aanpak

Het implementeren van nieuwe software in een organisatie vraagt om een projectmatige aanpak. Wij hebben op basis van onze jarenlange ervaring een Advisie Aanpak ontwikkeld die hier optimaal op inspeelt. Het eerste aanspreekpunt in alle projectfases is de projectmanager. Hij of zij is de onmisbare schakel tussen de projectverantwoordelijke in jouw organisatie, de medewerkers binnen Advisie en daarbuiten.

De projectmanager bewaakt het project qua (doorloop)tijd en budget, plant, organiseert en communiceert. Hij of zij zorgt ervoor dat de juiste mensen op de juiste tijd en plaats worden ingezet, en dat uitloop in tijd en geld zoveel mogelijk wordt voorkomen. Met de inzet van een ervaren Advisie projectmanager wordt uw project ook ons project, en gaan we samen voor een geslaagde implementatie.

Een groep mensen rondom een tafel waar ze uitleg krijgen over de Projectmanagement aanpak van Advisie

Advisie Delivery Journey

Voor een succesvol project is een gedegen aanpak noodzakelijk. Hierin worden de benodigde stappen in de juiste volgorde gezet. Allereerst wordt duidelijkheid verkregen over wat het project op moet leveren. Als dit volledig duidelijk is, worden de activiteiten ontplooid die nodig zijn om dit resultaat te bereiken. De doelstellingen lopen als een rode draad door het project en worden regelmatig getoetst

 

Advisie Delivery Journey

 

Een project doorlopen, is als het samen op reis gaan. In dit document wordt de reis van het project beschreven. De basis voor deze reis zijn de ervaringen opgedaan in de eerdere reizen die Advisie met haar klanten heeft mogen maken en is tot uitdrukking gebracht in onder andere de Advisie Delivery Journey.

 


Project organisatie

Het doel van een projectorganisatie is een uniforme, transparante scheiding van taken, rollen en bevoegdheden. Dit om de gestelde doelstellingen te behalen binnen scope, tijd en geld. De projectorganisatie is afgestemd op de kenmerken van het project en is schaalbaar per fase. Afhankelijk van een project wordt de rol van een projectmanager van Advisie ingevuld met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit op blueprint, deliverables, deadlines, etc.

Projectfases

Een project kan een cyclische (of agile) benadering krijgen of traditionele waterval benadering. De Delivery Journey van Advisie wordt voor beide invullingen gebruikt. Bij een cyclische benadering worden een aantal fases en subfases repeterend doorlopen. Dit is dé Advisie aanpak.

Ontdek meer over de Advisie Aanpak

 

De 4 fases 
1 - Project initiatie
2 - Vooronderzoek
3 - Implementatie
4 - Beheer

 

Mogelijke rollen

De projectmanager van Advisie is vanuit kennis en ervaring in staat om de eindverantwoordelijkheid van het project op zich te nemen, maar kan ook ingezet worden als adviseur en geeft leiding aan het team van Advisie. De taken van de projectmanager(s) kunnen bestaan uit:

 

Vaststellen van aanpak, fasering, projectbeheersing en planning.
Bewaken van scope, budget en planning.
Verdelen van werkzaamheden.
Plannen en leiden van projectoverleg.
Coördineren externe leveranciers.
Definiëren kwaliteit van producten.
Benoemen en bewaken risico’s en maatregelen.
Nemen corrigerende maatregelen i.v.m. behalen resultaten. 
Vastleggen relevante afspraken.
Rapporteren over voortgang, status en gebeurtenissen.
Escaleren naar Stuurgroep indien wenselijk. 

Wim van Twillert vertelt je graag meer over Advisie Projectmanagement.

Waar kunnen wij je bij helpen?

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.