Maatwerk van Advisie

Als de standaard van Exact niet volstaat

Onze Custom Solutions afdeling houdt zich bezig met software ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat we zowel compleet nieuwe oplossingen ontwikkelen als aanpassingen op jouw bestaande Exact programmatuur. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een extra invoerscherm, een koppeling met een andere applicatie, of de import/export van gegevens. Van analyse tot nazorg. 

Verschillende mogelijkheden 

  • Klantspecifiek maatwerk
  • Generiek maatwerk en add-ons op Exact Globe
  • Generiek maatwerk en add-ons op Exact Synergy

Onze aanpak

  • Analyse/Toepasbaarheidsonderzoek
  • Functioneel Ontwerp
  • Technisch Ontwerp
  • Installatie
  • Implementatiebegeleiding/Projectleiding
  • Support en Onderhoud*

Verschillende fases van het maatwerk traject

1 Analyse/toepasbaarheidsonderzoek

Ieder project start met de analyse van uw wensen. Ook als de gewenste oplossing reeds beschreven is zal een van onze consultants in een (persoonlijk) gesprek uw wensen doorspreken om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen en om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen. Indien de analyse voldoende informatie oplevert, kunnen wij desgewenst direct overgaan tot het uitbrengen van een offerte voor de realisatie en implementatie van de gewenste functionaliteit. Bij meer complexe automatiseringsvraagstukken vindt de analyse plaats middels een toepasbaarheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de gewenste functionaliteit in detail met u besproken en in kaart gebracht. Op basis van deze detaillistisch verkregen informatie wordt een rapport opgeleverd met de beschrijving van de wensen en de voorgestelde oplossing.

2 Functioneel ontwerp

Bij meer complexe automatiseringsvraagstukken worden de wensen en voorgestelde oplossingen in een Functioneel Ontwerp in detail benoemd en beschreven. Na controle en akkoordbevinding door u vindt er een vertaling plaats naar het Technisch Ontwerp.

3 Technisch ontwerp

In het Technisch Ontwerp wordt alle functionele, overzichts en database aanpassingen in detail beschreven. Het Technisch Ontwerp is de blauwdruk voor de programmering van de oplossing.

4 Installatie

Een correcte installatie van de software is voorwaarde voor het goed functioneren van de software.

5 Implementatiebegeleiding/projectleiding

Voor een goede implementatie van de software is ondersteuning door middel van consultancy onontbeerlijk. Dit draagt bij tot een snelle en effectieve implementatie. Tijdens de implementatiefase vindt er uitleg plaats van de werking van de software en hoe deze gebruikt dient te worden. Bij meer complexe automatiseringsvraagstukken is projectleiding onontbeerlijk voor een professionele invoering van de automatiseringsoplossing. De Projectmanager is vanuit Advisie verantwoordelijk voor de implementatie van de programmatuur in uw organisatie.

De werkzaamheden van de Projectmanager bestaan uit het opstellen van de planning, het bewaken van de voortgang, de aansturing van de consultant(s) en het in overleg met u oplossen van mogelijke vraagstukken of obstakels gedurende de implementatie. Hierbij is het van belang dat ook in uw organisatie een aanspreekpunt met voldoende mandaat wordt aangesteld om de implementatie te begeleiden.

6 Support en onderhoud*

Na de implementatie van de oplossing kunt u uiteraard met uw vragen over de opgeleverde software bij ons terecht. Tevens worden alle noodzakelijke aanpassingen in uw software als gevolg van wijzigingen in de Exact programmatuur of database, zonder verdere kosten door ons verzorgd. Dit betreft alle wijzigingen binnen de Exact productlijn waarop de ontwikkeling van de software is gebaseerd. Zo blijft de werking van de software gegarandeerd en zo blijft uw investering haar waarde behouden.

* Onderhoud geldt bij afsluiting van een Custom Solutions Onderhoudsovereenkomst.

Wil je weten hoe wij ook jouw organisatie slimmer maken kunnen maken? Koen Vissers vertelt het je graag. 

Laat hier je gegevens achter, dan nemen wij contact op:

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.