Het Essentials-pakket biedt een bredere ondersteuning dan een standaard onderhoudsovereenkomst. U kunt tevens gebruik maken van onze ruime openingstijden.

  • Essentials voorziet in een basisondersteuning en is met name geschikt voor organisaties met 1 vestiging en tot ca. 10 werkplekken.
  • De beschikbaarheid van de applicatie is voor u niet van essentieel belang en (ver)storingen kunnen tijdelijk worden opgevangen zonder al te grote gevolgen.
  • Het beheer op de applicatie en het platform verzorgt u in eigen beheer of heeft u uitbesteed aan een IT dienstverlener of (cloud)provider.
  • Het Service Level Agreement legt afspraken vast over beschikbaarheid, respons- en oplostijden.

BROCHURE DOWNLOADEN

Deel uw wensen met uw SLA adviseur

Ronald Everts vertelt u graag meer over de mogelijkheden van onze SLA pakketten.
Bel hem op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur op +31 (0)6 10 389 756 of stuur een bericht.