Door Advisie
3 minuten

Per 1 juli 2017 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon. Ook wordt de leeftijd voor het wettelijk volwasseneminimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat extra omhoog.

In Exact Globe is de tabel met deze aangepaste minimumlonen vanaf 14 juni meegeleverd. Het betreft hier update 412SP11 en 413SP3.

Na het uitvoeren van de update, kunt u deze wijziging terugvinden in het menu pad ’Salaris/Verslagen/Rekenvoorschriften’. Selecteer hiervoor eerst onder ’Soort verslag’ de optie ’Minimumloontabel’. Het nieuwe minimum loon wordt ook afgedrukt op de salarisslips vanaf 1 juli 2017.

Meer informatie over de nieuwe minimumlonen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon

Meer weten over dit onderwerp?
Bel ons op +31 (0)35 60 36 500 of stuur een bericht.