Door Teun van Essen
4 minuten

Op 21 september 2016 nam Teun van Essen van Advisie als spreker deel aan de Kenniscontactdag van Startpunt Onderwijs. De sessies leenden zich bij uitstek voor interactie met de deelnemers, zodat ons doel ‘Samen werken aan nog slimmer onderwijs" goed tot zijn recht kwam.
Voorafgaand aan de Kenniscontactdag heeft Advisie schoolbesturen een aantal vragen voorgelegd. Deze vragen moesten inzicht geven in de uitdagingen waar besturen nu en in toekomst voor staan. In onze presentatie op de Kenniscontactdag hebben we een aantal van deze vragen en antwoorden erop uitgelicht.

Eén van de vragen was: “Krijgt u als bestuurder binnen een aantal dagen na afloop van elke maand uw cijfers uit het systeem?” Op deze vraag reageerden 47% van de respondenten dat dit niet het geval is. Een andere vraag die werd gesteld was: “Bent u tevreden over de volledigheid van deze maandelijkse rapportage?” Ook hier bleek bijna de helft van de respondenten niet tevreden te zijn met de volledigheid van de rapportage. Als laatste vraag in de sessie tijdens de Kenniscontactdag was: “Hebben jullie de kosten van een on-premise ICT-systeem t.o.v. een cloud systeem helder in kaart?” Dit bleek echter voor 76% van de respondenten niet zo te zijn.

De voornaamste onderwerpen van de presentatie waren tijdigheid en volledigheid. Dit is te realiseren door procesoptimalisatie, het digitaliseren van inkoopfacturen, bestellingen en contracten. Door de hoge betrokkenheid van de respondenten uit de zaal werd vervolgens ook samen gebrainstormd over mogelijke verbeteringen in het onderwijs. Al met al een geslaagde dag voor Advisie om samen met de deelnemers van de Kenniscontactdag en schoolbesturen te werken aan nog slimmer onderwijs.

Zijn deze onderwerpen interessant voor u download hieronder dan de Keuzegids voor het onderwijs. Heeft u een concrete vraag neem dan direct contact met mij op.