Door Teun van Essen
8 minuten

Tijdens Exact Live werd in een presentatie van Exact Financials door vier Financial experts helder uitgelegd uit welke nieuwe features versie 7.24 en 7.25 bestaan. Deze update is reeds beschikbaar en een must voor elke Exact Financials gebruiker. Van de in totaal 64 nieuwe features zet Advisie de belangrijkste voor u op een rij.

Van specifiek naar generiek

Vier Exact experts van de afdelingen development, consultancy, support en sales presenteerden de wijzigingen in versie 7.24 en 7.25. Exact waardeert de feedback van haar klanten en test productsuggesties serieus op functionaliteit, haalbaarheid en toepasbaarheid. Veel van de suggesties zijn inmiddels generiek beschikbaar in versie 7.25.

De belangrijkste aanpassingen

• De AVG-wetgeving is verwerkt: debiteuren, crediteuren en werknemers kunnen gelabeld worden en op basis daarvan geanonimiseerd. Bij voorkeur automatisch aangestuurd vanuit o.a. de studentenadministratie.

• Bij de afschrijvingen van activa kunnen kostenplaatsen en kostendragers nu ook getoond worden in de overzichten van toekomstige afschrijvingen. Dit is erg handig bij het opstellen van de (meerjaren)begroting.

• Het KvK-nummer, organisatie-ID en DUNS-nummer kunnen worden vastgelegd op de crediteurenkaart. Het voordeel van meerdere metadata vastleggen op crediteurniveau is dat facturen en betalingen 100% automatisch gematched kunnen worden.

• Er is een voortgangsindicator ingebouwd. Dit is een balk die weergeeft hoever de verwerking van boekingen of een rapportgenerator is.

• Er is een nieuwe tekenset toegevoegd, zodat tekens uit andere talen nu ook kunnen worden gebruikt. Het is zelfs mogelijk om een ‘emotie’ aan een omschrijving mee te geven door middel van een smiley.

• Er kan een nieuw scherm worden geopend in een tabblad of venster. Hierdoor kan er in meerdere tabbladen tegelijk worden gewerkt en kunnen er makkelijk controles (eventueel op een 2e scherm) worden uitgevoerd.

• In lay-outformulieren is het mogelijk coördinaten toe te voegen. Dit maakt de opmaak van formulieren een stuk eenvoudiger.

• Afletteren van openstaande posten is in de nieuwe release eveneens mogelijk. Het enige verschil is dat de posten in versie 7.25 aanklikbaar zijn, zodat bijvoorbeeld een omschrijving gewijzigd kan worden. Ook kunnen vooruitbetalingen tegen elkaar worden weggeschreven. Onderwijsinstellingen met een groot aantal debiteuren/studenten zullen hiermee aanzienlijk tijdwinst behalen.

• ‘Herinneren van niet vervallen openstaande posten debiteuren’ kunnen in de versie worden meegenomen.

• Er is een consistentiecontrole over administraties heen ingebouwd. Deze consistentiecontroles kunnen worden gepland en gemaild.

• Btw-codes kunnen worden samengevoegd. Dit is een handige functionaliteit aangezien het 6% btw-tarief wordt verhoogd naar 9%.

• Alle documenten worden bij het afdrukken standaard als pdf-bestand bewaard.


Sneak preview versie 7.26

De focus bij de toekomstige versies ligt op ‘no hands accounting’ en meer digitale toepassingen, zoals meer mogelijkheden voor elektronisch factureren en meer toepassingen in elektronisch bankieren zoals PSD2. Hierbij kunt u rechtstreeks een afschrift in Exact benaderen in plaats van in de bankmodule. Verder biedt dit ook mogelijkheden om studenten en leerlingen facturen en herinneringen direct via iDeal te laten betalen.
Koppelingen met webservices worden ook verder ontwikkeld. Het maakt dan niet meer uit of wijzigingen worden aangebracht in de bron- of in de webapplicatie. Revisies kunnen in beide applicaties worden aangemaakt omdat er tweerichtingsverkeer tussen de applicaties mogelijk wordt. Hierdoor is de EDIS-koppeling overbodig.

E-learning

Trainingen op locatie zijn kostbaar en tijdrovend. Vandaar dat Exact nu ook digitaal onderwijs biedt via e-learning. Zo zijn filmpjes ontwikkeld over hoe lay-outs kunnen worden aangepast en rapportages op maat worden gemaakt. Deze filmpjes zijn terug te vinden via de Customer Portal.

Naast de handhaving van kwaliteit en bugfixes geven de presentatoren aan hoe belangrijk feedback is van de eindgebruikers. Daarom start Advisie een ‘onderwijs gebruikersgroep’ waarin ervaringen en productsuggesties van gebruikers met elkaar worden gedeeld. Het uiteindelijke doel is Exact Financials verder te ontwikkelen tot een echte ‘no hands accounting’ tool. Door de handmatige handelingen zoveel mogelijk te standaardiseren en te automatiseren kunt u zich richten op de adviserende rol waarin u het échte verschil kunt maken. Op deze manier laat u de software vóór u werken!

Wilt u deelnemen aan deze ‘onderwijs gebruikers groep’?

U bent van harte welkom bij één van onze bijeenkomsten.