Door Ron Vijg
5 minuten


Voor hervorming van de supply chain heeft de farmaceutische industrie te maken met een unieke combinatie van problemen en uitdagingen. Dat maakt het niet altijd even makkelijk om veranderingen door te voeren, zoals dit in andere industrieën bijvoorbeeld wel het geval is. Denk daarbij aan mode, maaltijdbezorging of taxi- en vervoersdiensten.

Fabrikanten van geneesmiddelen hebben veel meer rekening te houden met regulering (GMP, GAMP), beperkende voorwaarden en kwaliteitsnormen (‘quality management’) die efficiency, optimalisatie en kostenreductie vaak in de weg staan.

Om het risico van uitputtende voorraden voor te zijn, werd in voorgaande jaren vaak meer geproduceerd dan de daadwerkelijke vraag en vertrouwde men op het aanhouden van voorraden. Om te overleven, te groeien en winstgevend te zijn in een snel veranderende markt, is het onvermijdelijk om keuzes te maken en aanpassingen te doen.

De supply chain voor de farmaceutische industrie moet getransformeerd worden naar ‘lean, low cost and flexible’ zonder in te leveren op kwaliteit en service.


Om dit te bereiken moet de farmaceutische industrie zich richten op een drietal doelstellingen:
1 optimaliseren van productie en transport
2 nieuwe strategieën per verkoopkanaal
3 groei van omzet en winstmarge
4 Assortimentsbeheer (producten, assortimentstype en leverstrategie)

Deze kunnen bereikt worden door meer aandacht voor service, kostenbeheersingen korte responstijden en aanpassingsvermogen (‘agility’). In de praktijk is het overigens lastig, zelfs vrijwel onmogelijk, om al deze aspecten op één lijn te brengen.

 • SERVICE: de juiste producten op de juiste tijd op de juiste plek
  Als ‘beschikbaarheid’ de belangrijkste doelstelling is, zijn kostenbeheersing, snelheid en aanpassingsvermogen van minder belang. Een zorgvuldige inventarisatie en analyse van fluctuerende patronen in vraag, kan leiden tot aanpassingen in productiecapaciteit en voorraden. Zodra ‘beschikbaarheid’ voldoende is gegarandeerd, kan een fabrikant zich richten op snelheid, gemak en aanvullende service.
 • KOSTENBEHEERSING: verdere optimalisatie van upstream en downstream kosten
  De meeste farmaceutische bedrijven hebben al aanzienlijke veranderingen en verbeteringen doorgevoerd in hun supply chain. Verdere kostenreductie kan gerealiseerd worden door standaardisatie van fabricageprocessen, ‘lean manufacturing’, kleinere voorraden met hogere omloopsnelheid, maximalisatie van productiecapaciteit en schaalvergroting.
 • AGILITY: korte responstijden & aanpassingsvermogen 
  Een optimaal ingerichte supply chain kan snel reageren op externe veranderingen. Dit kan nuttig zijn bij productintroducties, het verlengen van de levenscyclus van bestaande producten, het betreden van nieuwe markten en veranderende vraag.

  ‘Agility’ kan betrekking hebben op:
  - efficiënte planning
  - snelle aanpassing van bestaande productielijnen
  - strategisch gebruik van voorraden
  - productie uitstel
  - meerdere leveranciers
  - externe productiecapaciteit voor meer flexibiliteit 

Advisie en Exact bieden innovatieve softwareoplossingen voor de farmaceutische industrie. Actuele managementinformatie, flexibele productie, een strakke regie in supply chain management en voldoen aan strengere regelgeving zijn allemaal mogelijk binnen de bestaande software.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen, of maak vrijblijvend een afspraak maken met onze adviseur Ron Vijg.