Door Teun van Essen
12 minuten

Ook dit jaar heeft Advisie mede namens Exact Software op 5 juni jl. deelgenomen aan Finance in het Onderwijs. Vanuit ’t Spant in Bussum werden financiële professionals uit het onderwijs geïnspireerd over hun veranderende rol. De overheid stelt andere eisen aan het onderwijs, betrokken ouders hebben bepaalde verwachtingen en de omgeving om ons heen verandert door digitalisering en verdere ontwikkeling van technieken.

Trendwatchers en futuroloog, Richard van Hooijdonk, voorspelde een verdere doorvoering van robotica in het onderwijs. Een robot in de klas leek lange tijd ondenkbaar, maar toch geeft Van Hooijdonk aan dat er volop mee wordt geëxperimenteerd. Uit experimenten in 2017 blijkt dat robots leraren helpen bij het communiceren met leerlingen die problemen hebben met het begrijpen van verbale signalen of lichaamstaal. De robot dient als het ware als een soort ‘bemiddelaar’. Maar ook andere technieken zoals neurotechniek en de blockchain koppelt Van Hooijdonk aan het onderwijs. Traditioneel onderwijs zal verder vervagen en techniek zal zorgen voor nieuwe vormen van onderwijs en andere schoolsoorten. Hierdoor zullen ook andere vaardigheden gevraagd worden van leerlingen en studenten.

Het onderwijs als bedrijf benaderen

Dit sluit aan bij het verhaal van de andere keynote spreker, Toine Janssen van Conexus, die in zijn presentatie opteerde over de diversiteit in het onderwijs en het aanleren van 21ste eeuw vaardigheden. Leraren die staken voor een beter salaris, de pensioendruk die met 1% is gestegen naar 22%, plofklassen, extra particuliere bijdragen voor hoogbegaafden of zorgleerlingen, er is altijd wel wat aan te merken op het onderwijs. Ouders met onrealistische verwachtingen willen meer en beter onderwijs voor hun belastinggeld en de politiek wil snel scoren met populaire maatregelen zoals extra geld voor docenten. Janssen roept scholen op niet alleen te klagen en te bedelen om geld maar creatief om te gaan met uitdagingen zoals werkdruk en kleinere klassen. Zorg voor goede systemen, investeer in innovaties zodat je toekomstbestendige middelen hebt voor de ondersteuning van goed onderwijs. Investeer in thuiszittende werkzoekende of zij-instromers zodat zij aan de slag kunnen in het onderwijs. Geld blijft een issue. Er moeten immers gebouwen worden onderhouden en ook software licenties als vaste kosten drukken fors op het onderwijsbudget. De zorg voor leerlingen is daarentegen variabel en daarop wordt dus vaak beknibbeld. Janssen geeft aan dat juist de investeringen in leerlingen en échte onderwijsinnovaties zoals de mogelijkheden van de hedendaagse technieken het verschil maken.
Speel in op veranderingen!

Digitalisering en verdergaande flexibilisering en individualisering leiden uiteindelijk tot nieuwe vormen van onderwijs en schoolsoorten. Het vervagen van de traditionele onderwijskolommen en het vervlechten van onderwijs en bedrijfsleven vraagt om samenwerking. De financial zal mee moeten bewegen met deze ontwikkelingen en tegemoet moeten komen aan de razendsnelle groei in de mogelijkheden (en gevaren) van digitalisering en robotisering. Zal bijvoorbeeld de blockchain-technologie haar intrede doen in het onderwijs? Teun van Essen van Advisie gaat tijdens zijn presentatie dieper in op de evolutie van automatisering. Ook kijkt Van Essen vooruit en schetst mogelijke blockchain scenario’s voor het onderwijs. Een versleuteld onderwijsbudget voor elke scholier dat kan worden ingezet bij aangesloten onderwijsinstellingen sluit de tussenkomst van DUO bijvoorbeeld uit. Naast de financiering kunnen ook diploma’s, certificaten en vaardigheden worden digitaal gekoppeld aan scholieren. In plaats van een gecentraliseerd onderwijssysteem met tussenpersonen en andere intermediairs, zullen administratieve en financiële processen zich vooral peer to peer voltrekken. Van Essen toont vol trots de eerste fysieke crytomunt ‘de Adcoin’. De gedachten achter deze munt is dat zonder tussenkomst van intermediairs direct onderwijs kan worden ingekocht. Van Essen heeft na verdieping in de blockchaintechnologie ook plaats genomen in de stuurgroep van DUO om mee te denken over de inzet van deze technologie in het onderwijs.

Wilt u blijvend geïnformeerd worden over onderwijsoplossingen bekijk dan de branchepagina van Advisie of connect direct met Teun van Essen.