Door Advisie
8 minuten

De rol van de zorgfinancial staat op scherp. Inkomsten en uitgaven die op dit moment gedaan worden moeten strikt in de gaten gehouden worden met het oog op bezuinigingen. Achter de feiten aanlopen is er niet bij, maar misschien ervaar je dat wel eens. Dan is het slim om een stapje achteruit te doen en de financiële situatie van het bedrijf als geheel nog eens goed in ogenschouw te nemen. Waar staan we nu? Wat kan er beter en wat kan zo door gaan? Waar willen we over een jaar, vijf jaar of misschien zelfs tien jaar staan? Het is tijd om een meerjarenbegroting op te stellen.

Betrokkenheid

Als zorgfinancial sta je meestal niet direct in contact met cliënten. Je houdt je op de achtergrond van jouw zorgorganisatie bezig met de financiën. Maar dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid voelt voor de mensen die jouw organisatie helpt. Goede zorg staat voor jou in het verlengde van goede bedrijfsvoering. En die wil je op orde hebben. Om dit te bereiken zul je de zorgprofessionals uit jouw organisatie bij de financiële plannen moeten betrekken. Het moet voor iedereen in de organisatie duidelijk zijn wat wel en wat in deze tijden (en in de toekomst) niet meer kan.

Kostprijs van zorg

Allereerst zal de kostprijs van de zorg die jouw organisatie biedt op papier moeten komen. Denk hierbij aan het benodigde personeel voor een behandeling, materiaal, de ruimtes en het aanvullende onderzoek wat nodig zal zijn. Bekijk op welke vlakken bespaard kan worden en onderhandel zo nodig over die keuzes. Vaak zijn personeelskosten 70 tot 80 procent van de totale kosten. Waar liggen de mogelijkheden voor besparingen in dit kader? Houd ook rekening met nieuwe afspraken die gemaakt zijn met gemeenten en wat voor gevolgen die voor de toekomst kunnen hebben.


Procesoptimalisatie

Verbeteren begint met inzicht. Probeer erachter te komen waarom cliënten bij jouw zorgorganisatie aankloppen. Hierdoor ontdek je kansen en kritieke punten. Waarom niet hoger inzetten op hetgeen waar veel vraag naar is? De politiek wil dat je de goedkoopste bent. IT kan je helpen om kostenberekening en kwaliteit van de geleverde zorg samen te laten werken. Procesoptimalisatie houdt in dat ieder proces apart bekeken wordt. Dit maakt grootste verspillingen zichtbaar. Hierbij is het wederom van belang de zorgmedewerkers te betrekken.


CRM systeem

Door in de organisatie aanwezige data vast te leggen in een CRM systeem kun je als zorgfinancial sneller zien waar bespaarkansen liggen. Informatie over contracten met leveranciers, financiële informatie en projectinformatie is wat het ideale CRM systeem in de zorg bevat. Combineer deze kennis met de kennis die je uit de procesoptimalisatie opdeed. Waar ga je de komende jaren op inzetten? Wat zijn de beste kwaliteiten van de organisatie en wie voeren die handelingen uit?

De meerjarenbegroting

Het vergt tijd en je bent afhankelijk van de inzet anderen, maar zodra alle processen, kosten en contracten met leveranciers in één plaatje te vangen zijn kun je aan de slag met de meerjarenbegroting. Denk vooruit en schrijf verschillende scenario’s uit. Beperk de kans dat jouw organisatie over twee jaar of later voor verrassingen komt te staan en zorg dat jouw zorgorganisatie een zorgonderneming wordt. 

We denken graag met u mee. Heeft u een concrete vraag neem dan direct contact op met één van onze adviseurs.