Door Ron Vijg
8 minuten

Inzet van business intelligence

De farmaceutische industrie heeft net als elke andere producent baat bij optimale managementinformatiesystemen. De inzet en toepassing van ‘business intelligence’ in de gehele waardeketen (‘value chain’) kunnen een bijdrage leveren aan betere besluitvorming op elk niveau. Dat is de laatste decennia ook steeds gemakkelijker geworden door het verzamelen van grote hoeveelheden ‘big data’ uit diverse bronnen.

Zorgvuldig en weloverwogen gebruik van statistische analyse begint bij het formuleren van de kernvraag: Welk inzicht hebben we nodig voor optimale besluitvorming?

De volgende deelgebieden binnen de farmaceutische industrie kunnen profiteren van nieuwe inzichten op basis van beschikbare data:

 • Research & Development
  Optimaliseren van klinische proeven gericht op specifieke patiënten.
 • Financieel
  Optimaliseren van prijsbepaling, marktaandeel, aanbestedingen en in kaart brengen van patiëntenbehoeften: deze hebben allemaal invloed op winstgevendheid.
 • Risk & Compliance
  Voldoen aan regelgeving en kwaliteitseisen brengt risico’s en afwijkingen in kaart, maar kunnen ook helpen bij optimale inzet van middelen.
 • Supply chain
  Flexibeler produceren en verbeterd management van complexe, globale waardeketens kunnen veiligheids- en voorraadrisico’s helpen voorspellen. Ook kunnen de prestaties van leveranciers beter beoordeeld worden.

Belangrijke voorwaarden voor succes zijn:

 1. Organisatiebrede implementatie en draagvlak voor de transformatie van ‘interne expertise’ naar ‘data-gestuurd ondernemen’.
 2. Medewerkers (intern/extern) vormen een unieke combinatie van expertise op gebied van automatisering, statistiek & datamanagement, bedrijfseconomie en programmeren.
 3. Management is in staat de output van data te analyseren en toe te passen in de bedrijfsvoering.Advisie en Exact bieden innovatieve softwareoplossingen voor de farmaceutische industrie. Actuele managementinformatie, flexibele productie, een strakke regie in supply chain management en voldoen aan strengere regelgeving zijn allemaal mogelijk binnen de bestaande software.