Door Advisie
12 minuten

ELIS staat voor Exact Lightweight Integration Server en is het platform van Exact. Dit platform wordt gebruikt voor het beheren van integratie oplossingen. Of het nu gaat om externe of andere Exact oplossingen die integreren met Exact Globe, Exact Synergy Enterprise, hiervoor wordt altijd ELIS voor gebruikt. 

ELIS biedt functionaliteit voor het beheren van verschillende integratie oplossingen op één centrale plek op dezelfde uniforme wijze. Het maakt daarom niet uit welke integratie oplossing van Exact of Exact partner u gebruikt met ELIS. De installatie, configuratie, activatie, monitoring en alerting werken allemaal op dezelfde manier. Het voordeel is dat mensen niet te hoeven worden getraind om een nieuwe oplossing in te richten.

Management console

In ELIS beschikt u over een management console dat de centrale plek is om ELIS en de integratie oplossingen die er op draaien te beheren. Deze management console biedt tevens de mogelijkheid om ELIS te beheren wanneer het op een andere machine draait.
In ELIS kunnen meerdere oplossingen naast elkaar draaien die verschillende versies hebben. Hierdoor is vanaf één plek te zien welke oplossingen worden gebruikt en worden gemonitord. Zolang iedere integrator is gekoppeld aan één Exact Globe database en één Exact Synergy database kunt u meerdere instanties naast elkaar laten draaien.

Iedere oplossing verstuurt berichten naar ELIS die verwerkt dienen te worden. Door het verwerken van deze berichten vindt synchronisatie plaats tussen te verschillende oplossingen. De berichten worden gelijktijdig en real-time verwerkt.

Windows services

Met ELIS wordt een aantal Windows services ingezet die nodig zijn voor het verwerken van de berichten. De reden dat ELIS deze services monitort is om er zeker van te zijn dat ze ook worden uitgevoerd. Wanneer ze niet worden uitgevoerd, zal ELIS proberen ze te starten. Het is belangrijk dat de services altijd worden uitgevoerd. Indien één van de services namelijk niet wordt uitgevoerd, stopt het verwerken van de berichten en vindt er geen synchronisatie plaats. In het meest uitzonderlijke geval worden de services gestopt. Er blijft verschijnt een bericht in de wachtrij en die blijft aanwezig totdat de benodigde services weer worden uitgevoerd. Vervolgens wordt het bericht succesvol verwerkt.

Logging
Er zijn verschillende plekken waar het systeem berichten logt. Alle berichten zowel succesvolle als gefaalde worden gelogd. Dit helpt u bij het oplossen van issues en het achterhalen van de oorzaak van de fout.

Meer informatie
Voor meer informatie over ELIS kunt u het online help document raadplegen en/of terugvinden in een van de Exact Support Blogs over ELIS.

Meer weten over dit onderwerp?
Bel ons op +31 (0)35 60 36 500 of stuur een bericht.