Door Linda de Boer-Dijkgraaf
4 minuten

Op 24 juni ondertekenden MVO Nederland en Nederland Maritiem Land een samenwerkingsovereenkomst om de komende twee jaar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te stimuleren in de maritieme sector. Aanleiding hiervoor waren de verschillende misstanden in de sector, zoals de sloopstranden in India en omliggende landen waar afgedankte schepen zonder oog voor natuur en milieu worden ontmanteld.

Samenwerking MVO Nederland en Nederland Maritiem Land voor verduurzaming maritieme sector

Dit biedt wat mij betreft enorme kansen; enerzijds voor de groep innovatieve bedrijven, vaak vanuit de TU Delft opgestart, die zich op duurzaamheid en innovatie richten. Anderzijds is het een positioneringkans voor Nederland in het internationale maritieme veld. De samenwerking tussen MVO Nederland en Nederland Maritiem Land maakt deel uit van een overkoepelend internationaal MVO (IMVO)-programma dat wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen dit IMVO-programma zoekt MVO Nederland samen met een groep MKB’ers en belangrijke stakeholders uit zes economische sectoren naar sociale en technische innovaties, nieuwe duurzame productiemethoden en optimale samenwerking met ketenpartners. De opgedane ervaringen dienen als voorbeeld en inspiratie voor de hele sector en vervolgens ook daarbuiten.

Het MVO programma

Het programma is gekoppeld aan internationaal overheidsprogramma van Buitenlandse Zaken. Vijftien deelnemende bedrijven en organisaties die de duurzaamheidsambitie ondertekenden, hebben grootse plannen voor 2040. ‘In 2040 onderscheidt de maritieme sector zich op MVO-gedrag en is daarmee het boegbeeld voor een circulaire en sociale wereld. Geen concessies: 0% emissies, 0% geluid, 100% blije mensen, 100% hergebruik.' Met die ambitie en de innovators in de branche erachter, verwacht ik veel van deze samenwerking. 

Geïnteresseerd in maritieme dienstverlening? Neem dan contact op met Linda.