Door Advisie

Zet supply-chain data om naar inzichten

Dit blog legt uit hoe bedrijven logistieke analyse kunnen inzetten om meer waarde te halen uit hun voorraad-, distributie- en transportprocessen. De onderwerpen in dit blog zijn:

 

Waarom beginnen met logistieke analyse?

Logistieke analyse software helpt bij het verkrijgen van real-time stuurinformatie én toekomstige prognoses. Deze software biedt een breed scala aan tools en functies waarmee bedrijven hun transport-, voorraad- en distributieprocessen optimaliseren. Dit doet de software door inefficiënties te identificeren, processen te optimaliseren en deze inzichtelijk te maken via dashboards.

De voordelen van logistieke analyse software

1. Maak processen meetbaar

Het genereren van data en deze meetbaar maken is een vereiste voor logistieke analyse. Door gegevens te verzamelen en te analyseren over elk aspect van de supply-chain, van leveranciers tot klanten, krijgen bedrijven een volledig beeld van hun activiteiten. Deze zichtbaarheid helpt bij het identificeren van knelpunten, inefficiënties en verbeterpunten. Bijvoorbeeld, data-analyse geeft inzicht in de ontwikkeling van de klantvraag, die vervolgens gebruikt wordt om voorraadniveaus of productieschema's aan te passen. 

2. Beslis op basis van data

Data-analyse helpt bij het maken van keuzes in het supply-chain management. Door nauwkeurige en tijdige informatie te krijgen uit processen, nemen bedrijven beter en sneller geïnformeerde beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan inkoopaanpassingen op basis van verkoopconjunctuur, het optimaliseren van transportroutes voor de meest efficiënte vervoerswijzen of het tijdig identificeren van bottlenecks in de planning. 

3. Minder kosten, meer efficiëntie!

Iedere data gedreven beslissing is een optimalisatie van het proces. Al deze beslissingen zorgen voor optimalisatie in de keten en zodat budgetten worden uitgegeven waar ze nodig zijn. Optimale routes zorgen voor een vermindering in brandstofverbruik en het helpen van meer klanten per medewerker. Zo zorgt iedere optimalisatie voor een winst in tijd of kosten. Door continu te optimaliseren verhogen bedrijven hun bottom-line verhogen, ligt de focus op klanttevredenheid en behalen ze altijd een gezond concurrentievoordeel.

4. Inzicht om risico's te beperken

Tot slot zorgt analyse om risico's in supply-chain operaties te beheren. Door potentiële risico's, zoals supply-chain verstoringen of veranderingen in de vraag van de klant, te identificeren, spelen bedrijven direct in om deze risico's te beperken en hun operaties te beschermen. Bijvoorbeeld door potentiële verstoringen in de supply-chain te identificeren, zoals vertragingen in transport of tekorten aan belangrijke grondstoffen. Door deze inzichten anticiperen bedrijven direct door in te kopen bij meerdere leveranciers of door het handhaven van veiligheidsvoorraadniveaus. Door op deze manier risico's te beheersen, kunnen bedrijven hun operaties beschermen en zorgen voor continuïteit van de levering.

Logistieke analyse is een kritisch instrument voor het optimaliseren van supply-chain operaties. Door het verbeteren van zichtbaarheid, besluitvorming, kostenreductie, efficiëntie en risicobeheer, kunnen bedrijven een concurrentievoordeel behalen en hun winstgevendheid verbeteren. Naarmate supply-chains complexer en competitiever worden, zal het belang van analyse in supply-chain management alleen maar blijven groeien.

Rapportage- en analysetools voor de supply-chain

Softwaretoepassingen, rapportagetools en dashboarding zijn essentiële hulpmiddelen om waarde en betekenis te filteren uit alle verzamelde data. De markt kent vele toepassingen met verschillende voor- en nadelen. Met deze Business Intelligence toepassingen zijn datavisualisaties en -analyses mogelijk vanuit verschillende softwarepakketten (bv. ERP, CRM, Webshop), waaronder Exact Software. 

Hoe kunnen supply-chain gerichte organisaties BI inzetten? We delen graag enkele gebruiksvoorbeelden die wij inzetten bij klanten: 

1. Verkoop- en voorraadanalyse

Supply-chain organisaties gebruiken BI om hun verkoop- en voorraadgegevens te analyseren om inzicht te krijgen in welke producten goed en niet goed verkopen (de zogeheten slow- en fast moving products). Dit helpt het voorraadbeheer te optimaliseren, verkoopprognoses te verbeteren en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen over het productportfolio.

2. Klantsegmentatie

Segmenteer klanten op basis van verschillende criteria zoals geografie, koopgedrag, demografie en aankoopgeschiedenis. Dit helpt bedrijven de behoeften en voorkeuren van klanten beter te begrijpen en hun marketing- en verkoopinspanningen hierop aan te passen.

3. Leveranciersprestatie-analyse

Monitor de prestaties van leveranciers, zoals levertijden, kwaliteit van goederen en naleving van afspraken. Dit helpt om de beste leveranciers te identificeren, een betere onderhandelingspositie te krijgen en leveranciersrelaties te optimaliseren.

4. Concurrentieanalyse

Zet BI in om concurrentie te volgen en inzicht te krijgen in markttrends en prijsstrategieën. Identificeer hiermee de groeikansen en maak op data gebaseerde beslissingen te nemen over productprijzen en marketing- en verkoopstrategieën.

Ontdekken welke tool het beste bij jou past? Wij hebben de voor- en nadelen van de toepassingen in deze whitepaper voor je op een rij gezet.

 
Meer weten?

Zelf logistieke analyse inzetten binnen jouw bedrijfsprocessen?
Sunil deelt graag zijn expertise.