Door Advisie
4 minuten

Begin dit jaar verscheen het kader voor het Rijksbrede overheidsbeleid, De Nederlandse Maritieme Industrie 2015 – 2025. Een doorwrocht document met een aantal heldere beleidsthema’s.

Nieuwe maatregelen

Eerst wordt de loftrompet afgestoken op het belang van de maritieme sector voor Nederland. Deze cluster, inclusief het havenindustrieel complex, zorgt voor 7,3% van het bruto nationaal product en voor de werkgelegenheid van bijna 440.000 personen (5% van de werkgelegenheid in Nederland). Indrukwekkend. Naar mijn gevoel is de plaats van maritieme dienstverlening sterk onderbelicht. Soms is het dan goed om puur naar de kille cijfers te kijken in plaats van alleen op gevoel af te gaan. Het woord dienstverlening komt in totaal 4 keer in de tekst voor en in bijna al die gevallen gaat hem niet om dienstverlening als onderwerp maar wordt het woord in een bijzin genoemd. Opvallend als je kijkt naar de cijfers, de toegevoegde waarde van de maritieme dienstverlening is met 1.3 miljard euro groter dan die van bijvoorbeeld de waterbouw en maar 15% kleiner dan de hele zeevaart.

Maritieme dienstverleners of meer dan dat?

Belangrijker is om te constateren dat het karakter van die dienstverlening door de overheid vooral gezien wordt in de echte nautische dienstverlening (veel transport gerelateerd). Slechts één keer wordt er gerefereerd aan financiële-, verzekerings-, juridische en andere hoogwaardige dienstverlening en dat is bij een verwijzing naar de Rotterdam Maritime Services Community. En dat gaat dan nog om de ‘grote’ jongens van de hoogwaardige maritieme dienstverlening. Milieuspecialisten, engineers en onderzoekers worden geheel niet genoemd. Interessant, want laat daar nu juist het vernieuwingspotentieel van de branche voor een groot deel zitten.

Ik ben benieuwd wat we eind dit jaar gaan zien als de eerste update op de maatregelen die in de strategie worden genoemd, op een rijtje worden gezet. Dan zal blijken of de geringe aandacht voor maritieme dienstverlening een ‘slip of the keyboard’ was of een reële weergave van de verdeling van aandacht van de overheid binnen de maritieme sector. Ziet u dit anders, reageer dan hieronder!

De Nederlandse Maritieme Strategie 2015 – 2025
Bekijk hier 

Geïnteresseerd in maritieme dienstverlening? Neem dan contact op met Linda.