Door Ron Vijg
5 minuten

Automatiseren van processen

Robots die alle menselijke taken van ons overnemen en de wereld overheersen bestaan gelukkig (nog) niet. Het automatiseren van processen, waarbij menselijke inbreng minimaal is of helemaal achterwege blijft, bestaat al wel. Dit wordt Robotic Process Automation (RPA) genoemd.


Kunstmatige intelligentie

Dat kunnen dan ook fysieke robots zijn, zoals in de auto-industrie al jaren gebruikt wordt, maar RPA kan ook uitsluitend een software toepassing zijn, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI).

Er zijn grofweg twee vormen van RPA:  “attended”’ en “unattended”. De eerste RPA categorie heeft sturing nodig, bijvoorbeeld om werknemers te helpen met eenvoudige, herhalende taken. In de tweede categorie kan een Robotic Process, geheel zelfstandig, automatisch taken op de achtergrond uitvoeren.

Repeterende handelingen 

RPA kan bijvoorbeeld prima worden ingezet in een situatie waarbij medewerkers dezelfde handelingen doen, zoals inloggen, verwerken en schakelen tussen verschillende systemen om data van het ene systeem in het andere systeem te krijgen, zodat de échte processen goed kunnen functioneren.

De toegevoegde waarde van RPA is dat op basis van opgehaalde informatie en ingebouwde logica, RPA een status kan veranderen, berekeningen kan maken, een ander proces in gang zetten, een communicatie versturen, etc. Denk hierbij aan een “robot” voor het volledig automatisch verwerken van inkoopfacturen.

De verwachting is dat binnen twee jaar 80% van alle bedrijven een of andere vorm van RPA gaat gebruiken. Hierbij is de achterliggende gedachte dat RPA elk aspect van elk bedrijf kan automatiseren en transformeren. Dit enthousiasme heeft bedrijven ertoe aangezet om forse investeringen te doen, zonder eerst te begrijpen waar en hoe RPA het beste waarde kan toevoegen.

RPA versnelt de processen 

Over het algemeen gaat het mis met RPA wanneer organisaties proberen om met RPA zoveel mogelijk te automatiseren, inclusief complexe processen. RPA is niet in staat om gebrekkig lopende processen te optimaliseren of repareren, het versnelt de processen alleen maar. De vaak gemaakte keuze om RPA in te zetten voor het integreren van zogenaamde legacy systemen is aanlokkelijk maar ook zeer risicovol. 

Organisaties kunnen beter nadenken over hoe ze bedrijfsprocessen van begin tot eind kunnen automatiseren. Een optimaal resultaat halen vereist een brede kijk om verkoop, logistiek, service, administratie en RPA als één complete, geïntegreerde workflow te laten functioneren.De juiste manier voor de invoering van RPA is te beginnen met een grondige analyse van de procesbehoeften van de organisatie. Hierna kan een strategie worden ontwikkeld die RPA inzet als onderdeel van het complete operationele proces.

Wilt u weten hoe RPA voor u waarde kan toevoegen? Neem dan contact op met Ron Vijg. Hij helpt u graag verder.