Door Advisie
10 minuten

Bij veel zorgondernemers is social media al onderdeel van de communicatiemix. Net als de dotcom hype van het begin van deze eeuw is ook social media voor een deel aan de zorginstellingen voorbij gegaan. Natuurlijk zijn er instellingen die het actief en professioneel hebben opgepakt, maar die zijn nog schaars. Hoe kan de zorgsector social media inzetten en welke kansen brengt het u?

Voordelen versus nadelen

Uit het onderzoek ‘gezondcommuniceren2014’ over social media gebruik in de zorg- en welzijnssector blijkt dat veel zorgondernemers willen investeren in social media. Bijna de helft van ondervraagden wil social media nog meer in gaan zetten. En een kleine groep die nog helemaal niet werkt met social media gaf aan in 2014 ermee te willen starten.De zorgondernemingen die (nog) niet werken met social media zien deze manier van communiceren als tijdrovend en belastend. Ook is ‘draagvlak’ een veel gehoorde opmerking. Een breed draagvlak is inderdaad een belangrijke factor. Voor zorgondernemers is het belangrijk om te realiseren dat cliënten liever in contact komen met ‘mensen’ dan met bedrijven of de logo’s erachter. Vandaar ook dat medewerkers van zorginstellingen een waardevolle rol kunnen vervullen in de social media strategie van een bedrijf. Ook vanuit diverse afdelingen kunnen medewerkers actief op social media acteren namens hun organisatie. En heeft niet alleen de afdeling communicatie hierin een rol. Op deze manier wordt social media breed in de organisatie gedragen. Hierin schuilen ook meteen valkuilen. Zoals een medewerker die vanuit persoonlijke titel antwoord geeft zonder hierbij de bedrijfsstrategie in gedachten te houden. Er zullen dus op een hoger niveau wel degelijk afspraken gemaakt moeten worden, zodat medewerkers op social media de waardevolle rol van ‘ambassadeur’ kunnen vervullen.

Een van de vele voordelen van social media is dat het ‘anytime’, ‘anyplace’ en ‘anywhere’ beschikbaar is. Dit 24/7 kan tevens als nadeel vanuit de zorgonderneming aangemerkt worden. De grens tussen privé en zakelijk vervaagd en ook dat kan als belastend worden ervaren. Toch zijn er meer voordelen dan nadelen te noemen. De pluspunten van de inzet van social media zijn in de zorg niet anders dan andere sectoren. Het is juist een uiterst effectieve manier van communiceren met je doelgroep. Naast informatie verstrekken, kun je bovendien ook vragen van cliënten beantwoorden. Een effectievere en interactievere manier van communiceren met cliënten is er haast niet. In onderstaande diagram kun je zien waarvoor social media in de zorg voornamelijk wordt ingezet.

gebruik_van_social_media

(bron: Redmax) 


Door social media effectief in te zetten, vergroot u als zorgondernemer de zichtbaarheid en vindbaarheid van uw organisatie.


De mens centraal

In het huidige digitale tijdperk is contact met de cliënt vele malen eenvoudiger te realiseren. Ervaringen met zorginstellingen, meningen van lotgenoten en de informatie die zorgondernemers actief inzetten zijn slechts voorbeelden die via social media gedeeld worden. Uit onderzoek van Zorg20.nl en het UMC Radboud blijkt dat 84% van de mensen die naar de dokter gaat, voorafgaand aan het doktersbezoek Google heeft geraadpleegd. Patiënten zijn in toenemende mate onderdeel van de digitale samenleving. Daarnaast maken ze steeds vaker onderdeel uit van de inrichting van de gezondheidszorg en nemen ze zelf de regie over in het eigen zorgproces. Een op de zeven patiënten deelt informatie over hun ziekte en medicatie op internet. En een op de drie patiënten laat zich, buiten medici, ook adviseren door informatie van niet-medici op internet. Mede hierdoor kiezen de patiënten, op basis van wat er aan informatie en ervaringen gevonden wordt, steeds vaker zelf hun dokter en ziekenhuis. Social media zijn dus mede bepalend voor de beoordeling van de zorgkwaliteit van zorgondernemingen. Als zorginstelling zul je mee moeten met de digitalisering als je de spreekwoordelijke ‘boot’ niet wilt missen. Door social media effectief in te zetten, vergroot je als zorgondernemer de zichtbaarheid en vindbaarheid van je organisatie. Steeds meer zorgondernemers zetten social media in. De grote media Twitter, Facebook en LinkedIn worden veruit het meest ingezet voor interactie met de doelgroepen. Onderstaand figuur toont op welke social media kanalen zorgorganisaties actief zijn.

inzet_social_media

(bron SpringMarketing)


Social media onmisbaar voor zorgondernemers?

Er kleven nadelen aan het gebruik van social media in de zorg. Maar deze wegen niet op tegen de vele voordelen, zoals zichtbaarheid, vindbaarheid en intensief en interactief contact met de doelgroep. Door draagvlak in je hele zorgonderneming te creëren met een achterliggende communicatiestrategie zorg je naast de externe voordelen ook voor een groot intern voordeel. Ambassadeurs! Medewerkers die je organisatie op handen dragen en daarnaast zorgen voor een gedeelde communicatie werkdruk. In het huidige digitale tijdperk waarin clienten steeds meer zelf de regie over hun zorgproces nemen, valt er met social media nog veel te winnen. 

Meer weten over dit onderwerp?
Bel ons op +31 (0)35 60 36 500 of stuur een bericht.