Door Advisie
12 minuten

Sumatra levert state-of-the-art rapportage & analyse oplossingen voor Exact Globe en Exact Synergy.  Sumatra lanceerde op 1 oktober de nieuwe versie, release 4.3, van Sumatra I4.

Realtime stuurinformatie


Bedrijven en organisaties krijgen met het interactieve Sumatra I4 realtime stuurinformatie. In overzichtelijke dashboards en schermen wordt alle financiële, logistieke en project informatie gepresenteerd. Vanuit de grafieken en overzichten kan worden doorgeklikt naar onderliggende detailinformatie en zelfs documenten. Met Sumatra I4 geeft u stakeholders binnen én buiten uw organisatie realtime inzage in voor hen relevante informatie.

Wat is nieuw en verbeterd in Sumatra I4 release 4.3?

Om te beginnen is de presentatie sterk verbeterd. Rapporten worden nog beter leesbaar, doordat de regels om-en-om een andere kleur kunnen krijgen, zogenaamde ‘zebra coloring’. De CrossTable biedt nu nóg meer mogelijkheden om de rapporten naar eigen inzicht te stylen. Zo kunnen bijvoorbeeld titels over meerdere regels en in en andere kleuren worden getoond. Er zijn diverse templates beschikbaar om kleuren en lijnen naar eigen inzicht te presenteren.

Als een regel wordt geselecteerd, om en onderliggend rapport te starten, blijft deze regel nu grijs. Het is nu dus nog overzichtelijke wat de oorsprong / selectie is van de uitkomst in het ‘subrapport’.

De tabbladen zijn dankzij een restyling nu beter van elkaar te onderscheiden. Het is nu ook mogelijk om tabbladen andere achtergrond- en tekstkleuren te geven. Zo kan bijvoorbeeld het tabblad ‘openstaande posten’ rood kleuren als een debiteur vervallen posten heeft. Oftewel, rapporten die uw aandacht behoeven vallen nu direct beter op.

Verder bestond als de mogelijkheid om icoontjes op regelniveau toe te voegen. Zo kan bijvoorbeeld in omzet per provincie de vlag van de betreffende provincie op de regel worden getoond. Omdat nog niet veel klanten deze functionaliteit kennen en gebruiken, wil ik deze toch nog even benoemen.

De diverse nieuwe style elementen kunt u bekijken in de online demo. (inloggen met demo43).

Presentatie op de landkaart

Dankzij de HTML viewer wordt het mogelijk om informatie zoals omzet per provincie te tonen op een landkaart in Google charts. Dat is wel zo overzichtelijk om bijvoorbeeld de verdeling van relaties, aantal bezochte klanten, omzet, projecten etc. te tonen op een landkaart. Uiteraard is het mogelijk om vanuit de landkaart te klikken op bijvoorbeeld de provincie, om de onderliggende cijfers te tonen. Een mooie aanvulling op de al aanwezige functionaliteit om binnen de Sumatra Client websites maar ook Google maps te tonen.

Gerelateerde zoekopties

Het is nu mogelijk om afhankelijkheden te verwerken in meerdere zoekopties. Als in een eerste filter een bepaalde artikelgroep wordt geselecteerd, wordt in het tweede filter alleen artikelen uit die betreffende artikelgroep getoond. Of als u filtert op projectmanager, worden in het tweede filter alleen de projecten van deze projectmanager getoond.
Het is nu ook mogelijk om meerdere gelijktijdige selecties als criterium op te geven. Als bijvoorbeeld in de linkerbalk drie vensters worden getoond met daarin periode, klant en omzetgroep, wordt in het rapport alleen de uitkomst van deze drie flexibel in te geven criteria getoond. Ook kan er met multiple select een rapport gestart worden met de omzet van bijvoorbeeld 3 willekeurige periodes, 4 klanten en 5 artikelgroepen.

Rechtenbeheer

Het is nu mogelijk om gebruikersrollen te definiëren en hier gebruikers aan te koppelen. Voor de systeembeheerder wordt het een stuk sneller en eenvoudig om gebruikers met dezelfde rechten te beheren. Ook is het mogelijk om binnen rapporten gegevens voor gebruikersgroepen af te schermen. Verder kunnen de gebruikers zelf nu ook het wachtwoord beheren en kan er centraal beleid worden toegepast op bijvoorbeeld het aantal karakters van het wachtwoord. Tot slot kunnen gebruikers die veel rapporten (tegels) hebben, het formaat zelf wijzigen voor een beter overzicht.

Advisie Templates
Advisie heeft een drietal Templates ontwikkeld voor LogistiekDienstverlening en Onderwijs. Deze templates vormen een goede basis voor nieuwe, maar ook bestaande Sumatra gebruikers. 

Meer weten over dit onderwerp?
Bel ons op +31 (0)35 60 36 500 of stuur een bericht.


Werkt u al met Sumatra reporting of wilt u kennismaken met de uitgebreide mogelijkheden van interactieve en operationele rapportages van Sumatra? Wij komen graag eens op de koffie voor een demonstratie om de toegevoegde waarde voor uw bedrijf of organisatie te bespreken.