Door Samanta Pijl
12 minuten

Dat de zorg in 2015 aan grote veranderingen is ondergaan mag duidelijk zijn. Voor mensen die zelf zorg behoeven houdt dat vooral in dat zij geacht worden langer zelfstandig te leven. De verandering naar Wmo heeft voor zorgverleners vooral gevolgen wat financiering betreft. Als zorgverlener zal je nu achteraf gefinancierd worden op basis van prestaties in plaats van voorafgaand aan de levering van zorg. Toch lijkt het nog flink te rommelen op het gebied van wetgeving in de zorg. Zo presenteerde minister van Volksgezondheid Edith Schippers recent haar herziene zorgplannen waarmee zij 1 miljard hoopt te besparen. Wat deze precies inhouden en welke gevolgen dit heeft voor jou als zorgverlener lees je in dit blog.


Afgewezen wetsvoorstel

Februari jl. presenteerde minister van Volksgezondheid Edith Schippers de nieuwe zorgplannen. Eerder kwam haar wetsvoorstel voor de inperking van de vrije artsenkeuze niet door de Eerste Kamer. Het doel van dat wetsvoorstel was om de vrije artsenkeuze voor mensen met een budgetpolis te beperken. Voor die mensen zou de verzekering alleen nog gecontracteerde zorgaanbieders vergoeden.

Verzekeraar teveel macht

De mens heeft het fundamentele recht om zelf te bepalen door wie en hoe hij zijn lichaam laat behandelen. De inperking van de vrije artsenkeuze gaat tegen dit recht in. Daarnaast waren tegenstanders van mening dat zorgverzekeraars op deze manier teveel macht zouden krijgen. Verzekeraars zouden immers kunnen bepalen welke arts een patiënt moet bezoeken.

Alternatief

Het nieuwe plan bevat een pakket aan maatregelen. Belangrijk is dat verzekeraars patiënten korting kunnen geven als ze kiezen voor de zorgaanbieder die de verzekeraar selecteert. De minister wil verzekeraars er met haar zorgwetgeving toe verleiden om zich niet alleen op een groep gezonde mensen te richten (die weinig gebruik maken van zorg), maar juist op de groep die de zorg nodig heeft.

Eigen risico

Schippers stelt verzekeraars in staat om het eigen risico te laten dalen als zij zich richten op de groep ouderen en chronisch zieken. Een gevolg hiervan kan zijn dat het eigen risico voor gezonde mensen kan stijgen, maar dit zal niet gebeuren als de zorgkosten dankzij de maatregel in totaal flink zullen afnemen. In totaal moet met het plan 1 miljard euro bespaard worden.

Gevolgen voor zorgverleners

Wat de gevolgen voor verzekerden/patiënten, verzekeraars en zorgverleners zijn van dit plan geeft de NOS duidelijk weer in een lijst met hoofdpunten. Voornamelijk financiering in de zorg staat in deze maatregelen centraal. Uit de lijst zijn de gevolgen voor zorgverleners als ziekenhuizen, de GGZ, huisartsen en andere individuele zorgverleners gehaald en hieronder beschreven.

Het Kwaliteitsinstituut

Het Kwaliteitsinstituut zal 300 richtlijnen vaststellen waar zorgverleners zich aan moeten houden, dit leidt tot standaardisatie en uiteindelijk lagere kosten.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die werken zonder contract met een zorgverzekeraar zullen financieel gestraft worden als zij meer behandelingen uitvoeren dan afgesproken. Daarnaast worden de prestaties van ziekenhuizen op het gebied van 30 aandoeningen in kaart gebracht en vergeleken ter inzage van patiënten en zorgverzekeraars.

De GGZ

De GGZ moet binnen twee jaar bepaalde behandelingen hebben gestandaardiseerd. Dit houdt in dat behandelaars hetzelfde moeten omgaan met dezelfde soorten patiënten. Ook zullen GGZ-instellingen aan strengere kwaliteitseisen moeten voldoen en inzage bieden in de resultaten van hun behandelingen. Pas als de behandeling van een patiënt in samenwerking met de huisarts of andere ‘reguliere’ zorgverleners is opgezet zal de GGZ-instelling betaald krijgen.

Huisartsen en individuele zorgverleners

Huisartsen en andere individuele zorgverleners krijgen hulp van de overheid om met verzekeraars over de inhoud en kwaliteit van een pakket te praten in plaats van vooral over geld. Zorgverleners en zorgverzekeraars krijgen meer vrijheid om afspraken met elkaar te maken als het gaat om innovatieve behandelingen of een nieuwe aanpak van patiëntenzorg.

Zorgverlener of zorgondernemer?

De overheid verwacht veel aanpassingen van zorgverleners. Eigenlijk dien je te transformeren van zorgverlener naar zorgondernemer.

Wat doet jouw organisatie om efficiënter en slimmer te ondernemen?

Meer weten over dit onderwerp?
Bel ons op +31 (0)35 60 36 500 of stuur een bericht.