Door Jet van der Wal
5 minuten

Sturen op data 

Door de coronacrisis lijkt er een versnelling te zijn in de digitalisering van groothandels. Daar waar eerst de focus lag op grip op de goederenstroom, lijkt er nu focus te zijn op het beheersen en sturen op basis van data.

Toekomstig businessmodel

Er is het een en ander veranderd in het landschap van de groothandelaren. De ruimte die de producenten en retailers moesten inleveren door de coronacrisis, is door de consument ingevuld door de groothandelaren steeds vaker rechtstreeks te benaderen. Hierdoor is de groothandel in consumentenproducten steeds meer verschoven van ‘business to business’ naar ‘direct to consumer’. Met steeds meer data die beschikbaar is en de versnelde digitalisering lijkt dit een toekomstig businessmodel voor de groothandel. Hiermee stapt de groothandel uit de ‘tussenpositie’ die hij de afgelopen jaren leek te hebben tussen producent en retailer. De digitale ontwikkelingen geven ruimte in de keten!

Alle relevante data in je ERP systeem

Dit sluit aan bij de trend om met extra verkoopkanalen te gaan werken, denk aan de fysieke groothandel in combinatie met winkels en een eigen webshop. Daarnaast kan dan ook nog gekozen worden voor een online platform, zoals bol.com of Amazon. 
Zoals in het begin genoemd, gaat het dus om sturing op data. Om dit te kunnen realiseren is de integratie van verschillende systemen van groot belang. Als groothandel wil je graag dat je eigen webshop gekoppeld is aan je ERP systeem, maar dit ERP systeem wil je ook kunnen koppelen aan bijvoorbeeld bol.com. Het is daarnaast ook interessant om te koppelen met je leveranciers waardoor je bijvoorbeeld de voorraad van je leverancier inzichtelijk hebt. Hierdoor komen alle gegevens samen in je ERP systeem en dus de juiste data om op te sturen. 

Een goede koppeling

De groothandel adviseurs van Advisie krijgen vaak vragen over de juiste integratie van de systemen en waarvoor welk systeem het beste kan worden ingezet. Naast een ERP systeem en webshop kan een groothandel bijvoorbeeld ook werken met een PIM en CRM-systeem, hoe integreer je deze applicaties met de andere systemen binnen je applicatie landschap, en welk systeem is daarin leidend? Of waar is de juiste data vandaan te halen? Loop jij ook wel eens tegen dit soort vragen aan? Advisie denkt graag met je mee. Neem contact op met één van onze adviseurs of kijk eens op onze e-commerce pagina.