Door Advisie
12 minuten

Nog niet zo lang geleden was het Prinsjesdag. Het kabinet presenteerde zoals gewoonlijk de Miljoenennota. Zij deed daarbij een belofte aan de zorg: er komt extra geld vrij. Specifiek gezegd gaat de overheid investeren in opleidingen voor verpleeghuispersoneel en komt er meer budget voor de dagbesteding van bewoners van verzorgingstehuizen. Het kabinet is zelfs van plan het bedrag voor deze zorgdoelen jaarlijks te verhogen. In hoeverre worden zorgbehoevende mensen met deze toezeggingen geholpen? En, wat moet u als zorgondernemer met deze informatie?

Aangepaste ondersteuning

Mensen worden steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. Zij blijven in hun vertrouwde omgeving en de zorg die zij nodig hebben past zich hierop aan. De thuissituatie van zorgbehoevende mensen kan erg verschillen. Denk bijvoorbeeld aan faciliteiten in de woning, het aantal medebewoners en hulp van mantelzorgers. De overheid stimuleert het langer thuis wonen door de gemeente de niet-medische ondersteuning thuis te laten regelen. Taken zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, bescherming, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers neemt de gemeente op zich. Er wordt vooral gekeken naar wat iemand nog zelf kan.

Personeel van verzorgingstehuizen

Doordat zorgbehoevende mensen langer thuis wonen en de zorg naar hen toekomt, stijgt de intensiteit van de zorg in verzorgingstehuizen. Alleen mensen die écht niet meer zelfstandig -  al dan niet ondersteund door thuiszorg - kunnen leven, maken kans op een plekje in een verzorgingstehuis. Als gevolg krijgt het personeel van verzorgingstehuizen te maken met een lastiger takenpakket waar zij niet altijd goed op voorbereid is. In mijn ogen is het daarom een goede beslissing van het kabinet om geld vrij te maken voor opleidingen voor dit personeel. Als zorgverlener sta je voor de opdracht te inventariseren aan welke scholing behoefte is. Om de kwaliteit van de zorg tijdens en na de scholing te waarborgen zal een ingenieuze planning klaar moeten staan.

Bewoners van verzorgingstehuizen

In hoeverre zijn de bewoners van verzorgingstehuizen geholpen met de toezeggingen van het kabinet? In de praktijk zou dit neerkomen op één uur persoonlijke aandacht van een begeleider per dag. Om bijvoorbeeld te gaan winkelen of zich te laten voorlezen. Is hier behoefte aan onder deze groep mensen? Is het teveel of te weinig? Aan de zorgverlener de taak om deze behoefte in kaart te brengen en uit te voeren naar wens van de bewoner.

Andere initiatieven

Het lijkt mij een goede zaak dat er extra geld vrijkomt voor de Nederlandse zorg na jaren van bezuinigen. Maar je kunt bij iedere begroting natuurlijk vraagtekens plaatsen. Een vaak gehoorde vorm van kritiek: komt het geld werkelijk bij de doelgroep terecht? In principe heb ik hier vertrouwen in, maar als Adviseur Zorg ben ik ook altijd geïnteresseerd in andere initiatieven. Daarbij kijk ik naar het buitenland: daar zie ik veel samenwerking in wijken waar mensen uit dezelfde sociaaleconomische klasse gezamenlijk zorg inkopen. En op veel plekken ter wereld zijn verschillende generaties gewend voor elkaar te zorgen en zelfs onder één dak te wonen. Maar ook in Nederland groeien altijd weer initiatieven. We leven immers in een participatiemaatschappij waar we er voor elkaar moeten zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de zorginnovatiewedstrijd Het Beste Zorgidee van verzekeraar ONVZ. De maatschappij wordt zo aan het denken gezet!

Meedenken

Als zorgondernemer heb je misschien ook wel eens ideeën over hoe de zorg in Nederland beter zou kunnen. Wij denken graag met je mee en helpen je alle veranderingen op het gebied van zorg in Nederland bij te houden. Is er al wel eens idee van jou ten uitvoer gebracht?