Door Advisie
8 minuten

Transitie in de zorg

Nooit eerder waren de ontwikkelingen in de zorg zo talrijk. Er vindt een transitie plaats in de langdurige zorg. Dit houdt in dat een deel van de zorg verplaatst wordt van het Rijk naar gemeenten. Deze verandering heeft invloed op je hele bedrijf. Zo zijn toekomstige opbrengsten niet langer een gegeven maar eerder een onzekere factor. Wat zijn andere effecten van deze transitie en is uw organisatie er al klaar voor?

Van AWBZ naar Wmo

Met ingang van 2015 is een groot deel van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) onder gebracht onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Wat is Wmo eigenlijk? Het doel van de Wmo is ‘meedoen’. Deze wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving. Pas als het zelfstandig niet meer lukt, wordt er hulp in de vorm van ‘zorg’ geboden. Voorheen was de verantwoordelijkheid van deze zorg ondergebracht bij het Rijk. Met ingang van 2015 is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. De gemeente is belast met de zorginkoop in de regio en de bekostiging ervan.

Wat zijn de effecten van de Wmo voor mij als zorgverlener?

Dit komt erop neer op dat de zorg én de bekostiging onder is gebracht bij de gemeente. De zorg is op deze manier dichter bij de mensen die het nodig hebben. De lijnen naar de cliënt zijn korter, zodat u beter weet wat er speelt. En hierdoor kunt u zorg bieden die aansluit bij de behoeften. 
Maar wat verandert er nu concreet? Als zorgverlener ga je in gesprek met gemeenten uit de regio. Je zorgt ervoor dat je ‘op de kaart’ staat als zorgspecialist. De gemeente moet weten dat je er bent en waarvoor ze je kunnen benaderen. Ook de financiering is anders geregeld. Financiering vindt plaats op basis van prestatie en kwaliteit en niet meer voorafgaand aan de geleverde zorgdiensten. Dit klinkt als een heel gezonde ontwikkeling. Want welke onderneming ontvangt een vergoeding voorafgaand aan zijn levering of prestatie? Brengt deze transitie juist teweeg dat het ‘kaf’ van het ‘koren’ wordt gescheiden? Kortom, welke zorgverlener overleeft en welke niet?

Efficiënter werken

Naast uw core business ‘zorg’ verandert er veel in je organisatie. Of toch niet? De media speelt in op onze angsten dat we niet de zorg krijgen die we nodig hebben. Inderdaad budgetten worden beperkt. Maar dit wil niet automatisch zeggen dat de zorg minder goed geregeld is. Het dwingt zorgverleners juist efficiënter en slimmer te ondernemen. Zie het als een uitdaging om je bedrijf eens goed onder de loep te nemen. Welke bedrijfsprocessen kunnen worden geoptimaliseerd? Hoe kun je ervoor zorgen dat er geen dubbele handelingen hoeven te worden gedaan? Speel in op trends! Rapportages, analyses en scenario’s doorberekenen maken juist mogelijkheden inzichtelijk.Wat doet uw organisatie om de transitie in de zorg bij te benen? Samanta adviseert u graag over de mogelijkheden.