WAAROM BUSINESS INTELLIGENCE?
Business Intelligence draait om het omzetten van gegevens naar bruikbare informatie.

Bedrijven produceren iedere dag een toenemende hoeveelheid aan gegevens. Aan deze eindeloze stroom van data en cijfers heeft u niets tenzij daar betekenis aan gegeven wordt. Dit is waar Business Intelligence om draait: het omzetten van gegevens in bruikbare informatie. Het fenomeen ‘Business Intelligence’ is bijna niet meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering.

Elke behoefte aan Business- of Operational informatie is uniek! 
Lees meer over de diverse tools en mogelijkheden in de whitepaper. 

Inzicht in bedrijfsprestaties

Met Business Intelligence kunnen grote hoeveelheden data uit meerdere systemen bij elkaar gebracht worden. Op die manier verkrijgt u inzicht in de prestaties van de verschillende bedrijfsonderdelen (Inkoop, Sales, Finance, HR, etc.). Door deze informatie overzichtelijk weer te geven in dashboards hebben belanghebbenden in één oogopslag een dwarsdoorsnede van de organisatie.

Business Intelligence beperkt zich overigens niet tot gegevens uit interne databronnen. Data van bijvoorbeeld leveranciers en concurrenten kunnen ook ingeladen worden voor een nóg completer beeld van de organisatie. Zelfs de gegevens van publiekelijk toegankelijke partijen zoals weerinstanties kunnen meegenomen worden.

Betere beslissingen

Het is meermaals bewezen dat bedrijven die data als fundament gebruiken voor hun beslissingen beter presteren. Met het verzamelen en analyseren van historische bedrijfsgegevens bouwt u namelijk kennis op die de basis vormt voor forecasts waarop u uw beslissingen baseert. Business Intelligence voorziet u dus van de nodige managementstuurinformatie om weloverwogen strategische beslissingen te nemen.

Wilt u ook een start maken met Business Intelligence? Ontdek hier de Dashboards starter packages van Advisie on-top-of Exact Software. 

Dagelijks monitoren

Operational Intelligence in de vorm van rapportages kan uitkomst bieden om zowel op operationeel als op tactisch vlak betere beslissingen te nemen. Het is immers cruciaal dat iedereen met beslissingsbevoegdheid inzicht heeft in de prestaties van zijn of haar afdeling om beslissingen te kunnen baseren op harde feiten.

Door met rapportages dagelijks de door u gespecificeerde KPI’s te monitoren, kunt u gerichter actie ondernemen. Rapportages maken u daarom ook meer agile. Door het complete en real-time overzicht, bent u als organisatie namelijk in staat om sneller in te spelen op de trends en ontwikkelingen in uw branche. Op zoek naar een rapportage tool voor Exact Software? Op onze partner software pagina vindt u de verschillende opties die wij u kunnen bieden.

Sunil vertelt u graag meer over de mogelijkheden van Business Intelligence en rapportages.

Sunil Girdhari
BI Specialist

Laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op: