Door Samanta Pijl
12 minuten

Voor alle organisaties die zich in de transitie in de langdurige zorg bevinden is bezuinigingen de alledaagse realiteit. Er moet bespaard worden op allerlei vlakken en in ieder proces. Waar zit de meeste verspilling? Waar kan er op personeel of handelingen bezuinigd worden? Hoe kunnen we cliënten meer zelf laten regelen zodat wij ons op andere zaken kunnen richten? Dat is op zich een goede ontwikkeling, essentieel zelfs om de transitie goed te doorlopen. Toch mag je de kwaliteit van de geleverde zorg absoluut niet uit het oog verliezen. Maar gaan bezuinigingen en het behouden van de kwaliteit wel samen?

Efficiënt bezuinigen

Hoe kun je op efficiënte wijze bezuinigen? Hierover schreef ik eerder al wat blogartikelen. Hierin kwamen verschillende oplossingen aan bod. Zo schreef ik over efficiënter werken, procesoptimalisatie en dat het van groot belang is om de kosten die je maakt en tarieven die je berekent scherp in de gaten te houden. Dit komt erop neer dat je jouw zorgbedrijf eens goed onder de loep neemt. Dat je oude werkgewoontes- en stijlen niet meer als geldend ziet, maar in ieder proces zoekt naar verbeterpunten en overbodige handelingen.


Inspelen op trends

Zodra uw budget ernstig verkleint, is het goed om te kijken welke ontwikkelingen zich bij de mensen zelf afspelen. In een artikel over hervormingen in de gezondheidszorg benoemt Anja van Balen (sector banker bij ABN Amro) dat mensen steeds meer gewend zijn om de regie te nemen in hun leven. Technologische ontwikkelingen maken dit mogelijk. Zij is van mening dat zorgorganisaties niet moeten afwachten wat technologie en de markt met zich mee brengen, maar zelf een toekomstvisie moeten creëren. Deze toekomstvisie vormt vervolgens de basis voor een aangepast (of nieuw) verdienmodel en zal  richting geven aan invulling van zorgtaken en investeringen.

Bedreigingen voor kwaliteit

Als financiën prioriteit krijgen in zorgorganisaties bestaat het risico dat kwaliteitswaarborging wat op de achtergrond raakt. Zoals in het artikel van Anja van Balen ook al werd benoemd, is het belangrijk om de wensen en gewoontes van de mensen zelf goed in de gaten te houden. Een tweede bedreiging voor de kwaliteit zijn de verschillende inkooptarieven per regio. Hierdoor kan dezelfde zorg in de ene regio goedkoper zijn dan in andere regio’s. Zoals ik in een eerder blog beschreef zijn de meningen verdeeld wat deze verschillende tarieven betreft. Bepaalde gemeentes zien het als positieve ontwikkeling omdat lokaal meer maatwerk geboden kan worden. Sommige zorgorganisaties hebben juist hun twijfels bij deze verandering. Zij zijn bang dat kwaliteit afneemt omdat er met minder budget en dus met minder personeel dezelfde zorg geleverd moet worden.

Kwaliteit handhaven

Kun je de kwaliteit van je zorg behouden als je tegelijkertijd bezuinigingen moet doorvoeren? Ik denk van wel. Iedere zorgorganisatie heeft als doel: het leveren van de beste zorg waarbij de cliënt centraal staat. Het doel waarvoor jouw medewerkers klaar staan. Bij iedere verbetering en aanpassing zal je aan deze mensen moeten denken. Deze denkwijze vergt misschien wat discipline, maar zal je uiteindelijk het meest opleveren. Elke tevreden cliënt deelt graag goede ervaringen. Deze positieve berichtgeving zal uiteindelijk ook andere cliënten met jouw organisatie in contact brengen. Ook de overheid heeft een vinger in de pap als het gaat om het handhaven van de kwaliteit.  Hiervoor zijn onder andere het kwaliteitsinstituut en vijf verbetertafels opgericht. Deze verbetertafels bestaan uit verschillende mensen afkomstig uit diverse sectoren en behandelen ieder een thema gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg. De combinatie van efficiënt bezuinigen, inspelen op trends en het onder ogen komen van bedreigingen voor de kwaliteit van zorg stelt jou als zorgverlener in staat om bezuinigingen en het behouden van kwaliteit hand in hand te laten gaan.

Ben je benieuwd hoe ver jouw organisatie is met de verandering van zorgverlener naar zorgondernemer? Download dan hieronder onze Advisie voor de Zorg en kom erachter.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met onze expert. Samanta adviseert u graag over de mogelijkheden.