Door Advisie
8 minuten

Als vervolg op mijn vorige blog over wie in de toekomst de zorgende rol op zich neemt, ga ik in dit artikel in op de veranderende situatie voor de cliënt. Zorgmedewerkers gaan andere eisen aan het werk stellen en zorgorganisaties moeten in de toekomst met steeds minder middelen aan een stijgende zorgvraag voldoen. Mede door de vergrijzing zijn de zorgkosten de laatste jaren enorm gestegen. Deze kosten moeten naar beneden en een deel van de kosten komt voor rekening van de cliënt zelf. Aan de andere kant wonen mensen langer thuis en blijven langer gezond. Deze factoren maken dat het zorgstelsel moet worden hervormd. Hoe zal de rol van de cliënt er over tien jaar uitzien?

Skype logo

Overheidsbeleid

De hervormingen in de zorg worden vormgegeven in het veranderende overheidsbeleid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan huis, ook bij intensieve zorg. Zoals ik in mijn vorige blog al noemde is de zorg steeds meer afhankelijk van participatie binnen het netwerk van de cliënt. In het geval van langdurige zorg moet de cliënt dus zelf mantelzorgers en buurtzorg om zich heen organiseren. De voorzieningen  die worden geboden namens de Wet maatschappelijke ondersteuning, de zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg kunnen hier een aanvulling op zijn.

Zorg vanuit huis

De grote mate van zelfredzaamheid van cliënten geeft hen ook de regie in handen voor het organiseren van de zorg. Zo lang mogelijk thuis wonen is wat cliënten willen. Hierdoor kunnen zij gewoon mee blijven doen in hun sociale netwerk en betrokken blijven bij hun omgeving. De gemeente en de zorgverzekeraar financieren deze thuiszorg voor een deel. Het andere deel moet de cliënt zelf betalen. Als zorgverlener heb je daardoor te maken met aangepaste geldstromen.

Een consult op je scherm

In de huidige maatschappij volgen technische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Toch heb ik soms het idee dat de zorg hier niet zo snel op inspeelt zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven doet. Terwijl zorgverleners zich toch steeds meer als ondernemer moeten gaan opstellen. In het Nederlandse MKB kijkt niemand meer op van vergaderen op afstand met collega’s of klanten. Waarom moeten mensen met een zorgvraag hun (huis)arts dan nog fysiek bezoeken voor een consult of om hun diagnose te ontvangen? PvdA kamerlid Lea Bouwmeester stelde in november voor dat het ministerie van Volksgezondheid zorginnovaties financieel beter moet gaan ondersteunen. Dat houdt in dat artsen ook gefinancierd worden als zij bijvoorbeeld een consult via Skype doen en dat er betrouwbare voorlichting over een aandoening via YouTube beschikbaar komt.

Zorg over 10 jaar

Vanuit huis Skypen met je huisarts, bij symptomen een betrouwbaar advies vinden op YouTube, vrienden en familie om je heen die de dagelijkse zorg voor jou op zich nemen en een handjevol professionals achter de hand voor complexere zorgvragen. Cliënten zijn over tn jaar volledig in charge als het om zorg gaat. Als zorgverlener is ondernemend denken cruciaal om te overleven. Ben jij al toegelegd op technologische ontwikkelingen zoals videobellen, zorg apps en kunnen cliënten jou online bereiken via bijvoorbeeld social media? Dan ben je al aardig op weg in de transitie van zorgverlener naar zorgondernemer. Maar denk je ook aan de veranderende financiële stromingen en interne procesoptimalisatie? We vertellen je er meer over in ons ebook.

 

Hoe ver bent u hier al mee? Download onderstaande whitepaper om er achter te komen. Heeft u een concrete vraag neem dan contact op met onze adviseur Samanta.