Door Advisie
12 minuten

Sinds de transitie in de langdurige zorg gaande is, staan nieuwsmedia bol van berichten over de veranderende situatie. Zowel de gevolgen voor zorgbehoevende als zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de gemeente worden veelvuldig aangehaald. In september vorig jaar meldde nu.nl bijvoorbeeld dat het budget voor gespecialiseerde zorg enorm kan verschillen per gemeente. Dit vanwege de rol van zorginkoper die de gemeente toebedeeld kreeg. Een gevolg hiervan is dat u als zzp’er in de zorg in de ene gemeente een stuk hogere vergoeding krijgt dan in de andere. Wat hebben deze veranderende tarieven voor effect op de werkgelegenheid en jouw inkomsten?

Hoe worden tarieven bepaald?

Gemeentes moeten onderhandelen over de inkoopprijs van zorg. Zij doen dit met landelijke zorgaanbieders, maar ook zorgaanbieders die beschikbaar zijn in hun regio. Als dit er weinig zijn, kan de gemeente minder onderhandelen en zal de prijs hoger liggen. In sommige gevallen probeert de gemeente werkgelegenheid in de regio te behouden door juist de lokale zorgaanbieders aan te besteden. RTL nieuws meldt dat voor sommige gemeentes de locatie op zich een argument is voor de prijsbepaling, met de gemeente Sluis als voorbeeld. Dit is een grote plattelandsgemeente waardoor een uitgestrekt gebied van zorg moet worden voorzien en zorg dus duurder is. Een andere reden voor hogere tarieven kan simpelweg een kwaliteitskeus zijn die de gemeente maakt op basis van tevredenheid over de geleverde zorg.

Dilemma

Aan de ene kant proberen gemeentes door onderhandelingen zo goedkoop mogelijk zorg in te kopen. Dat kan voor jou als zzp’er een trigger zijn om je tarieven nog eens te overwegen en de onderhandeling aan te gaan. Het kan ook aanleiding zijn om op zoek te gaan naar een gemeente waar meer budget beschikbaar is. Aan de andere kant willen bepaalde gemeentes  lokale zorgaanbieders juist behouden en maak je kans om jouw zorg voor een hoger tarief te leveren. Het is dus van groot belang dat je goed op de hoogte blijft van de strategie van jouw gemeente zodat je weet waar je aan toe bent. Het dilemma is of je blijft werken in de voor jou bekende regio of dat je op zoek gaat naar nieuwe kansen in andere gemeentes.

Kosten en kwaliteit van de zorg

Omdat de inkooptarieven zorg per regio verschillen, betalen zorgbehoevende mensen in de ene regio een hoger bedrag voor dezelfde zorg dan in de andere regio. Wat de geleverde zorg kost baseert de gemeente op de inkoopprijs. De cliënt betaalt daar een deel van met de eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Wat de kwaliteit betreft verwijst nu.nl naar een online artikel van de Volkskrant waar verschillende instanties aan het woord zijn over de bezuinigingen. Gemeente zien de verschillen juist als positieve ontwikkeling. Volgens hen kan nu juist lokaal maatwerk geboden worden wat betere ondersteuning en meer efficiëntie met zich meebrengt. Daarnaast komt zorgorganisatie Boogh aan het woord. Zij zijn juist bang dat er met minder budget een slechtere kwaliteit geleverd zal worden omdat er simpelweg minder personeel beschikbaar is voor een gelijk aantal cliënten.

Duidelijkheid voor jezelf

Als zorgaanbieder wil je natuurlijk altijd de beste zorg leveren, maar wel tegen een voor jou redelijk tarief. Het is zaak dat je de situatie in je eigen regio goed in de gaten houdt. Daarnaast zullen financiën prioriteit moeten krijgen in jouw bedrijfsvoering. Besparingen, nieuwe afspraken met bijvoorbeeld de gemeente en efficiënt werken zijn hier sterk afhankelijk van. Duidelijke rapportages zijn hierbij essentieel. Je zult je moeten ontwikkelen van zorgverlener naar zorgondernemer.

Hoe ver bent u hier al mee? Download onderstaande whitepaper om er achter te komen. Heeft u een concrete vraag neem dan contact op met onze adviseur Samanta.