Door Advisie
8 minuten

De zorgsector kan er anno 2017 niet meer onderuit de bedrijfsvoering op de veranderende markt aan te passen. Zo lijken zorginstellingen steeds meer op zorgondernemingen waarbij behandelingen als eindproduct worden gezien. De trends in de sector volgen zich in hoog tempo op. Bijvoorbeeld door de toenemende vergrijzing is er behoefte aan zorg op maat en meer mogelijkheden tot ambulant werken. Ook de veranderende financiering  van het zorgstelsel en de toenemende bezuinigingen zorgen voor een noodzaak tot aanpassen van processen en andere sturingsvormen. Hoe speel je als zorginstelling op deze veranderingen in?

In uw financiële functie loopt u waarschijnlijk tegen verschillende logistieke vraagstukken aan. In dit blog behandelen we er een aantal.

Een laptop met geoptimaliseerde logistieke processen in de zorg

Zorg financiering

Door de overstap naar outputfinanciering werd de zorgsector gedwongen om zich te richten op de primaire processen. Deze focus vraagt om een logistiek proces wat voorheen nog niet eerder door zorginstellingen gebruikt werd. De commerciële dienstverlening en productiebedrijven hebben deze focus altijd al gehad, de zorginstelling kan veel leren van deze bedrijven. Ze kunnen als inspiratie voor de zorgsector gebruikt worden om anders naar de processen te gaan kijken.

De patiënt centraal

Met deze outputfinanciering is de concurrentie onder zorginstellingen sterk toegenomen. Het gaat niet om de losse processen zoals het informeren van de patiënt, de medische zorg of nazorg, maar om het volledige proces, vanuit het oogpunt van de klant. Het komt erop neer dat in zorginstellingen de patiënt centraal moet staan. In zorginstellingen zullen dus de afzonderlijke afdelingen samen voor het eindresultaat moeten gaan in plaats van ieder zijn eigen onderdeel van het proces.

Lees ook: 


Zorg logistiek

Afstemming tussen verschillende niveaus is nodig om zowel het klantproces goed te organiseren als het efficiënt inzetten van bijvoorbeeld dure apparatuur zoals die nodig zijn bij onderzoeken of operaties. Hierbij gaat het niet alleen over de behandeling en de tevredenheid van de individuele patiënt, maar vooral om de patiëntstromen. Het vergt een overzichtelijke logistieke planning met gedetailleerde dashboards om data vanuit verschillende disciplines te kunnen analyseren.

Financiële processen

Het is tijd om te gaan finetunenMet al deze grote veranderingen achter de rug is het nu tijd om de processen te gaan optimaliseren, hierbij zullen de kosten beter in kaart gebracht moeten worden om uiteindelijk kosten te gaan besparen (cost management). Dit allemaal om de positie op de concurrerende markt sterker te maken. Met het inzetten van de juiste financiële software kan het proces van finetunen een enorme stap maken.

Financiële software

Met de nieuwe technologieën op software gebied kan de hoge werkdruk van financiële afdelingen voor een groot deel verlicht worden. Zo zijn er zorgpakketten op maat waarbij verschillende processen geautomatiseerd worden, waardoor het makkelijker wordt om data te analyseren en om een totaaloverzicht te krijgen over het gehele proces in plaats van de afzonderlijke afdelingen.

Wilt u weten hoe wij de processen in de zorg ontzorgen? Neem contact op met Samanta.