Door Advisie
4 minuten

Bij aankomst van goederen in de EU, kunt u deze laten inklaren maar eventueel ook opslaan in een douane-depot. Ook is het, zij het onder strikte voorwaarden, mogelijk de goederen op te slaan in een bonded warehouse. Zolang de goederen in het bonded warehouse liggen, hoeven er over deze goederen geen invoerrechten en BTW te worden betaald. Als de uiteindelijke afnemer is gevestigd buiten de EU, dan kunnen de goederen ‘customs bonded’ van het entrepot worden vervoerd naar het land waar de afnemer is gevestigd. Op deze manier worden de douanerechten en de BTW bij invoer slechts betaald in het land van bestemming en wordt dubbele betaling vermeden.

Een bonded warehouse kan dus voordelen bieden aan ondernemers die goederen van buiten de EU inkopen en vervolgens buiten de EU leveren. Zoals gezegd zijn er strikte regels van toepassing op gebruik van een bonded warehouse. Als hieraan wordt voldaan zal de douane vaak de benodigde douane entrepotvergunning afgeven. Belangrijk is dat het Warehouse Management Systeem (WMS) alle goederenmutaties correct administreert. Ook is het noodzakelijk dat de goederen in een apart en afgesloten (deel van het) magazijn worden opgeslagen. Alle goederen ontvangsten, verplaatsingen of eventueel ompakkingen dienen uiterst nauwkeurig geregistreerd te worden. Bij een eventuele controle van de douane dienen alle goederentransacties gedetailleerd te kunnen worden getraceerd. Een dergelijke registratie kan bijvoorbeeld met behulp van Exact Globe of met Exact Online in combinatie met de WMS software van BizBloqs.

Het in eigen beheer runnen van een bonded warehouse kan dus voordelen hebben. Maar houdt er wel rekening mee dat uw warehouse aan enkele douane-eisen dient te voldoen. Denk hierbij aan het installeren van een degelijk beveiligingssysteem, toegangscontrole en maatregelen om verlies door bijvoorbeeld brand of besmetting te voorkomen.

Biedt uw magazijn of software niet de benodigde mogelijkheden en wilt u de goederen niet in een douane-depot opslaan? Kies dan voor een externe partij die de goederen in opslag neemt. Deze externe dienstverlening brengt natuurlijk kosten met zich mee die in sommige gevallen hoger uitvallen dan opslag in eigen beheer. Advisie kan ondersteuning bieden in het inrichten van het Warehouse Management Systeem.

Bent u benieuwd wat de voordelen van een bonded warehouse voor uw bedrijf zijn? Overweegt u om deze schakel in de Supply Chain keten in eigen beheer voeren?


Benieuwd naar de voordelen van een bonded warehouse, neem dan contact op met onze expert. Frans adviseert u graag over de mogelijkheden. 

Mogelijk ook interessant voor u