Door Maritha van Klink - Doorn
5

In de vele gangen en werkruimtes van de QLIP-laboratoria in Zutphen hangt de geur van melk. Niet gek, want melk (van koe en geit) is het levensbloed van deze onderneming. QLIP, met vestigingen in Zutphen en Leusden, is Europa’s grootste melk- en zuivellaboratorium. Spreek uit ‘Kjoelip’, wat rijmt op Tulip, om te benadrukken dat het om een oerNederlands bedrijf gaat. De afkorting staat ook ergens voor. Directeur Jan Bobbink somt op: q van quality, l van laboratorium, i van inspectie en p van procescertificering. Daarmee hebben we de kernactiviteiten van deze snelle groeier meteen op een rij. “De Nederlandse zuivel heeft internationaal een uitstekende reputatie. QLIP speelt daarin, als private onderneming, een essentiële rol.”

Advisie is een partner die snel kan schakelen en maatwerk levert geïntegreerd met het standaard Exact pakket.

Jan Bonnink

 

De witte motor

De expansie wordt volgens Bobbink aangejaagd door de gunstige ontwikkelingen in het Nederlandse agrofood-cluster. Maar ook door automatisering en robotisering, die bij zijn bedrijf tot het uiterste zijn doorgevoerd. Bij QLIP is melk de witte motor, maar de onderneming drijft daarnaast op informatie; het is een ware datafabriek. Een groot deel van de analyseresultaten werd voorheen met de hand ingeklopt, maar nu automatisch ingelezen, gescand, gevalideerd, geautoriseerd en weer teruggestuurd aan de klanten. Dat is efficiënter, sneller, minder foutgevoelig en rendement-verhogend, zegt hoofd ICT Hans van Hemert.

“Aan de ene kant analyseren en inspecteren we of er geen onveilige stoffen in de zuivel terecht komen die je beslist niet in je voedsel wilt hebben. Denk aan toegevoegd melamine, dat in 2008 in China tot een groot voedselschandaal leidde. Aan de andere kant bepalen we of wat op de verpakking staat er ook werkelijk in zit,” legt Bobbink tijdens een rondleiding in Zutphen uit. 
 


Uw cookies zijn niet geaccepteerd

Op deze plaats wordt normaal een dynamische element getoond, zoals bijvoorbeeld een video. Omdat u cookies niet geaccepteerd hebt, kunnen we dat helaas (nog) niet doen. Accepteer snel alle cookies onderaan in de cookiemelding of op onze Cookiepagina.


 

Verduurzaming

Boeren vragen QLIP of het veevoer efficiënt benut is. En afnemers van zuivelproducten willen weten wat de ‘carbon footprint’ is van het productie-proces, omdat ze streven naar verduurzaming van de zuivelketen. Nu een deel van de melkdrinkers graag melk, yoghurt en boter heeft van koeien die na de winter echt in de wei lopen, heeft QLIP in opdracht van zuivelfabrikanten een weidegangprogramma ontwikkeld, dat toetst of de dieren echt buiten graasden.

Op de locatie Zutphen zijn twee labs. Er is het chemisch microbiologisch laboratorium, waar onder meer rauwe en verduurzaamde melk, boter, kaasproducten, melkpoeder en zuigelingenvoeding wordt onderzocht. Jaarlijks gaat het daar om ongeveer 450 duizend analyses. Dan is er het ‘routinelaboratorium’, bestaande uit twee afdelingen, het uitbetalings-laboratorium dat jaarlijks 2,3 miljoen melkmonsters analyseert. En het MPR (melkproductie registratie)-laboratorium. Omdat veehouders en veeverbeteringsorganisaties ook behoefte hebben aan informatie op koe- of geit-niveau voor hun fokkerijmodel, worden er wekelijks op dit lab nog eens 250 duizend monsters van individuele dieren geanalyseerd.

 

Exact Synergy zorgt er voor dat QLIP effectief resultaatbestandsuitwisselingen kan doen met alle zuivelondernemingen en de veeverbeterings-organisatie.

Hans van Hemert

 

Interactief klantenportaal

Exact Synergy is het pakket achter het interactieve klantenportaal van QLIP. Van Hemert: “De klant logt via onze website in, geeft aan dat er een monster komt, plakt daar een barcode-label op dat hij kan inscannen of intikken. Zo maakt hij een soort bestelformulier aan, zoals je ook bij Bol.com doet, maar dan met de gewenste analyses (onderzoeken). Onze vervoersdienst haalt de monsters op; een stuk kaas of een flesje. Zo gauw een van de gevraagde onderzoeken klaar is, zetten wij dat op de klantkaart en staan de uitkomsten meteen op de portal. De opdrachtgever krijgt een Excelsheet voor zijn eigen systeem en resultaten komen ook in zijn mailbak.

Automatisch gaat er een facturatieregel naar Exact Globe, het financiële pakket dat we eraan gekoppeld hebben, waarna de factuur verstuurd kan worden. Bobbink denkt dat de digitalisering de zuivelketen nog meer voordelen gaat brengen. “Als zuivelland zijn we al koploper, maar er is in de sector nog een wereld te winnen. Met meer onderzoek, het benutten van nog meer data en nieuwe producten. QLIP is bij die ontwikkelingen een betrouwbare partner, dankzij onderscheidende expertise en technologie.”
 

Maatwerk

“Uit Synergy van Exact valt veel meer te halen dan bedrijven denken”, zegt Maritha Doorn van Advisie, een partnerbedrijf van Exact. “QLIP bijvoorbeeld gebruikt Synergy als een soort procesgenerator, wat voor bedrijven interessant kan zijn.”

Waar Exact de standaardsoftware levert, zorgt Advisie voor een aantal diensten eromheen. “Wij richten de processor van  Exact in voor afnemers, schrijven de software of passen die aan. Dus we koppelen niet zozeer; we maken iets op Exact en aan Exact, zodat we de gewenste processen geheel kunnen faciliteren. Echt maatwerk dus.”

Ook interessant
VZVZ
Verwol
Van Dun Advies
Vaess


Mogelijk ook interessant