Exact Globe

PKIoverheid certificaat en Digipoort 

Zoals door Logius gecommuniceerd kunt u vanaf 1 januari 2021 met uw huidige publieke PKIoverheid services server certificaat niet meer communiceren met Digipoort. De oorzaak voor deze ongeplande en haastige vervanging is een recent ontdekt beveiligingsprobleem in een aantal mondiaal verstrekte certificaten. Een deel van de certificaten van PKIoverheid, onderdeel van Logius, zijn ook getroffen door dit probleem.

Op last van het CA/Browser Forum, dat toeziet op het juiste gebruik van publieke certificaten, moeten de getroffen certificaten zo spoedig mogelijk worden vervangen. Hiervoor heeft Logius een actieplan opgesteld en in werking gezet. Een onderdeel van het actieplan is dat voor de communicatie met Digipoort voortaan gebruik wordt gemaakt van een privaat certificaat. Voor de vervanging zal uw certificaatleverancier (Digidentity, KPN of QuoVadis) contact met u opnemen. Mogelijk hebben zij dit al gedaan.

Wanneer u het privaat certificaat heeft ontvangen van uw certificaatleverancier dient u dit in de administraties te importeren. Tevens dient u het bijbehorende rootcertificaat en tussenliggende certificaten te installeren. Belangrijk is dat u over product update 417SP18 418SP9, 419SP2, of nieuwer beschikt.

Het importeren van het privaat certificaat

Zodra u het privaat certificaat van uw certificaatleverancier heeft ontvangen dient u dit in uw administratie(s) te importeren. U dient dit uit te voeren in alle administraties waarmee u de btw-aangifte, icp-aangifte of loonaangifte verstuurd.

1-  Ga naar menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Instellingen ➔ Grootboekinstellingen.
Zorg ervoor dat bij het veld Digipoort endpoint in de sectie BTW de optie dgp2.procesinfrastructuur.nl is geselecteerd.

2-  Ga naar menupad Systeem ➔ Algemeen ➔ Aangiftebeheer ➔ Verzenden via Digipoort.

3-  Open het tabblad Certificaat.

4-  Bij het veld Bestandenpad selecteert u het nieuwe privaat certificaat dat u van uw certificaat leverancier heeft ontvangen.

5-  Klik op Bewaren.

Het bijbehorende rootcertificaat en tussenliggende certificaten installeren

Naast het importeren van het privaat certificaat in de administratie(s) dient u tevens het bijbehorende rootcertificaat en tussenliggende certificaten te installeren. Dit dient u uit te voeren op alle machines die u gebruikt om de btw-aangifte, icp-aangifte of loonaangifte te versturen. Nadat u alle certificaten heeft gedownload dient u deze te installeren. U dient alle certificaten te installeren op alle machines die u gebruikt om aangiftes te versturen.

1-  Via onderstaande links komt u op de Exact portal bij de betreffende certificaten. U kunt de certificaten vervolgens downloaden door met de rechtermuisknop op de link van het certificaat te klikken en te kiezen voor ‘Doel opslaan als’ om het bestand op te slaan op uw harde schijf.
DomPrivateServicesCA-G1.cer
kpnpkioverheidprivateservicesca-g1.cer
PrivateRootCA-G1.cer

2-  Klik met de rechtermuisknop op het eerste cer-bestand en selecteer  Certificaat installeren.

3-  Wanneer er een beveiligingsmelding wordt getoond klikt u op  Openen.

4-  De  Wizard Certificaat importeren verschijnt. Afhankelijk van uw situatie kunt u hier een selectie maken uit Huidige gebruiker of Lokale computer. U selecteert dan de optie Lokale computer en klikt op volgende. Wanneer u deze keuze optie niet krijgt klikt u alleen op volgende.

5-  In het volgende scherm selecteert u Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan. Vervolgens klikt u op de knop Bladeren en selecteert u het certificaatarchief Tussenliggende certificeringsinstanties (wanneer u werkt met een Engelstalige versie van het besturingssysteem betreft dit het certificaatarchief Intermediate Certification Authorities).

6- Klik op Volgende om verder te gaan.
7- In het laatste scherm klikt u op Voltooien om de import van het certificaat te voltooien.
8- Zodra het certificaat succesvol is geïmporteerd verschijnt de melding ‘Het importeren is voltooid’.
9- Herhaal deze stappen voor de andere certificaten.

Meer informatie over PKIoverheid certificaat

Hebben wij uw vraag nog niet voldoende beantwoord? Neem dan contact op met onze afdeling Servicedesk via het telefoonnummer 0800 23 84 743 of stel uw vraag op ons klantportaal.