In deze FAQ nemen we je mee in de belangrijkste wijzigingen voor de salarisadministratie per 1 januari 2023.

Wijzigingen per 1 januari 2023

Wetswijzigingen zorgen ieder jaar voor veranderingen in de salarisadministratie. Wat kun je als salarisadministrateur verwachten in 2023? We hebben de belangrijkste punten voor je verzameld:

1. Stijging minimumloon met 10,15%

Voor het eerst sinds 1969 voert het kabinet een extra verhoging door van het minimumloon, omdat zij werken lonender willen maken. Het minimumloon stijgt op 1 januari 2023 in één keer met 10,15% en komt daardoor uit op €12,40 bruto per uur bij een 36-urige werkweek.

Hierdoor stijgen de inkomens van werknemers met een minimumloon fors. Vanwege de hoge inflatie en de gevolgen daarvan op ons besteedbaar inkomen, heeft het kabinet op Prinsjesdag besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Eerder dit jaar had het kabinet al besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (zoals de AOW, bijstand en Wajong) mee te verhogen. Hierdoor heeft de verhoging van het minimumloon ook positieve gevolgen voor het inkomen van AOW’ers en uitkeringsgerechtigden. (Rijksoverheid, 2022)

2. Onbelaste reiskostenvergoeding naar €0,21

Het kabinet heeft plannen om voor het eerst sinds 2006 de reiskostenvergoeding te verhogen. Vanaf 1 januari 2023 wil het kabinet de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhogen van €0,19 naar €0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 zelfs naar €0,22 per kilometer. Deze bedragen zijn voor reiskosten tijdens het werk en voor woon-werkverkeer.

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. Bij goedkeuring van de Eerste en Tweede Kamer, gaat het vanaf 1 januari 2023 en 1 januari 2024 in. (Rijksoverheid, 2022)

3. Stijging van het nettoloon

In 2023 gaat de inkomstenbelasting omlaag voor de eerste schijf. Het percentage gaat van 37,07% naar 36,93%. Concreet betekent dit dat er minder belasting wordt ingehouden op je bruto salaris waardoor je onderaan de loonstrook netto meer overhoudt. Je valt in de eerste schijf met een inkomen tot €73.071 per jaar.

Daarnaast stijgt de arbeidskorting. Dit is een belastingvoordeel waarvan je gebruikmaakt als je werkt en minder dan €115.000 per jaar verdient. Waar je in 2022 onder de €109.347 per jaar moest verdienen om in aanmerking te komen voor arbeidskorting.

Uiteraard zal je niet alleen op je loonstrook, maar ook op je bankrekening merken dat je nettoloon is gestegen. Werkenden met een modaal inkomen (uitgaande van €3.086 per maand) houden netto meer over. Het gaat hier om een stijging van 3,7% ofwel €91. Voor werkenden met een inkomen van twee keer modaal is de stijging iets minder: 2,4%. Op een inkomen van €6172 per maand leidt dit tot €97 netto meer per maand. (Salaris van Morgen, 2022)

4. AOW-leeftijd stijgt minder snel

De AOW-leeftijd stijgt, maar gaat minder snel omhoog. In 2020 en 2021 bleef de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. In 2022 steeg dit met 3 maanden. Ook in 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt daarmee uit op 66 jaar en 10 maanden. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Vanaf 2025 stijgt deze leeftijd niet 1 jaar per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden per jaar. Dit omdat de totale levensverwachting toeneemt. (Rendement, 2022)

5. Thuiswerkvergoeding naar €2,15 per dag

Per 1 januari 2023 stijgt de thuiswerkvergoeding hoogstwaarschijnlijk van €2 per dag naar €2,15 per dag. Dit is het maximale bedrag wat een werkgever onbelast kan vergoeden voor kosten die een werknemer maakt tijdens een thuiswerkdag. (Loket.nl, 2022)

6. Verhoging vrije ruimte WKR naar 3% over eerste 400k

De vrije ruimte in 2023 gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Eerst werd aangekondigd dat de vrije ruimte naar 1,92% zou gaan. Door een aangenomen motie is dat percentage verhoogd naar 3%. Bij een fiscale loonsom van meer dan € 400.000 blijft het perecntage 1,18%. (Rijksoverheid, 2022)

7. Lagere bijdrage Zvw

De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omlaag van 6,75 procent naar 6,68 procent. Het maximum bijdrageloon stijgt naar € 66.952 (in 2022: € 59.706).  

8. Hogere arbeidskorting

Werknemers kunnen in 2023 profiteren van een hogere arbeidskorting. Ze houden meer nettoloon over. De maximale arbeidskorting is in 2023 € 5.052. 

9. Wijziging 30%-regeling

Het Belastingplan 2023 bevat twee wijzigingen voor de 30%-regeling: 

  • per 2023: een jaarlijkse keuze voor toepassing van de 30%-regeling of werkelijke extraterritoriale kosten; 
  • per 2024: een aftoppingsmaatregel voor ingekomen werknemers. Let op: voor sommige werknemers gaat deze maatregel pas in per 2026. 

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling 

  • loon werknemer met specifieke deskundigheid: € 41.954 
  • loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is: € 31.891 

10. Wijzigingen gebruikelijk loon

  • Gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups vervalt 
  • Doelmatigheidsmarge vervalt bij gebruikelijk loon van aanmerkelijkbelanghouders 
  • Het gebruikelijk loon stijgt per 1 januari 2023 naar € 51.000 (nu: € 48.000)

11. Vrijwilligersvergoeding omhoog

De normbedragen van de vrijwilligersregeling worden verhoogd naar € 1.900 per jaar en € 190 per maand.

12. Premiepercentages sociale verzekeringen

De Aof-premie voor kleine werkgevers wordt voor 2023 vastgesteld op 5,82 procent. In de Rijksbegroting voor 2023 stond 5,49 procent. Met werkgevers is afgesproken om het pakket aan lastenverlichting voor het mkb anders in te vullen, waardoor de Aof-premie voor kleine bedrijven minder omlaag gaat dan eerder gemeld. 

De percentages voor de premie voor het AWf worden voor 2023 vastgesteld op 2,64 procent (laag tarief) en 7,64 procent (hoog tarief). 

13. Wijzigingen lage-inkomensvoordeel

De hoogte van het LIV bedraagt in 2022 € 0,49 per verloond uur van de werknemers die voldoen aan de voorwaarden met een maximum van € 960 per werknemer per kalenderjaar. 

De vergoeding per verloond uur wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer. 

De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 960 naar € 1.520 per werknemer per kalenderjaar. 

14. Einde aan collectiviteitskorting op zorgverzekeringen

De collectiviteitskorting op zorgverzekeringen verdwijnt per 1 januari 2023. Zorgverzekeraars moeten straks voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. 

15. Bijtelling electrische auto's 16% cap €30.000

Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0% geldt een korting van 6 procentpunten op het standaardbijtellingspercentage. Deze korting bereken je over de grondslag (meestal de cataloguswaarde). Voor de meeste elektrische auto’s bereken je die over een maximaal bedrag, de zogenoemde ‘cap’. De cap bedraagt vanaf 2023 € 30.000 (2022: € 35.000). De korting bedraagt dan maximaal € 1.800 (2022: € 2.100). De cap geldt niet voor waterstofauto’s en zonnecelauto’s. 

We hopen dat je uit deze FAQ de informatie hebt kunnen halen die je nodig hebt bij de salarisverwerking in 2022. Verdere vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via het telefoonnummer 088 411 42 00 of stel je vraag via ons klantportaal. Meer vragen over het Advisie klantportaal? Klik dan hier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang elk kwartaal het laatste nieuws, Exact updates en relevante inspiratie in je inbox.